Clicks324
maj057

Szczepionka zmieniająca genetykę.

Szczepionka zmieniająca genetykę. Amy S Leave

SZOKUJĄCE – video Pentagonu ujawnia SZCZEPIONKĘ ZMIENIAJĄCĄ GENETYKĘ u „FANATYKÓW RELIGIJNYCH” – przemieszczanie się materiału genetycznego między żywymi formami.

Jedna ze wskazówek na to, że szczepionki mogą faktycznie zmieniać strukturę genetyczną ludzi pokazała się we wrześniu 1971, kiedy naukowcy z Geneva University odkryli, że substancje biologiczne wchodzące prosto do krwiobiegu mogą stać się częścią struktury genetycznej człowieka. Pierwotnie japońscy bakteriolodzy odkryli, że bakterie jednego gatunku przenosiły własną oporność antybiotykową na bakterie zupełnie innego gatunku.
Dr Maurice Stroun i dr Philip Anker z Wydziału Fizjologii Roślin na Uniwersytecie Genewskim zaczęli gromadzić dowody na to, że przenoszenie informacji genetycznych nie ogranicza się do bakterii, ale może również wystąpić między bakteriami i wyższymi roślinami i zwierzętami.
Via : bibliotecapleyades.net
Jak informuje artykuł w World Medicine z 22.09.1971:
„Genewscy naukowcy są przekonani, że normalne komórki zwierzęce i roślinne tracą DNA, i że to DNA zabierają inne komórki organizmu”.
W jednym eksperymencie naukowcy ci wyodrębnili przedsionki serca żab i zanurzyli je na kilka godzin w zawiesinie bakterii. Później odkryli wysoki procent hybrydyzacji RNA-DNA między DNA bakteryjnym wyodrębnionym z bakterii tego samego gatunku jak ten wykorzystywany w eksperymencie i DNA miareczkowane wyodrębnione z przedsionków które zanurzono w zawiesinie bakteryjnej.
Bakteryjne DNA zostało wchłonięte przez komórki zwierzęce. Temu zjawisku nadano określenie transcesja [transcession].
Istnieją dowody na to, że ten rodzaj zjawiska ma miejsce cały czas w organizmie człowieka. Na przykład wyobrażalne jest, że uszkodzenie serca po gorączce reumatycznej może być skutkiem układu odpornościowego reagującego na własne komórki wytwarzające obcy kompleks RNA po wchłonięciu obcego DNA.
W Science magazine z 10.11.1972, pokazano bakteryjne RNA w komórkach mózgowych żaby po bakteryjnej infekcji otrzewnej [bacterial peritoneal infection]. W numerze z kwietnia 1973 Journal of Bacteriology, kopia spontanicznie uwalnianego bakteryjnego DNA okazała się być włączona w jądra komórkowe żab.
Przeprowadzone przez Phillipe Anker i Maurice Stroun badania wykazały:
Spontaniczne uwalnianie materiału DNA z komórek ssaków
Spontaniczne przenoszenie się DNA z bakterii do wyższych organizmów
Spontaniczne przenoszenie się DNA między komórkami wyższych organizmów
Uwalnianie RNA przez komórki ssaków
Biologiczna aktywność uwalnianych kompleksów zawierających RNA.
Ludobójczy plan depopulacji ogólnie obejmuje trucie albo sterylizację ludzi poprzez wykorzystywanie smug chemicznych albo fluoryzację wody. Ponadnarodowe agrobiznesy np. Monsanto są często zamieszane w jakoś rodzaj planu monopolizowania dostaw żywności świata żeby łatwo ją było skazić śmiertelnymi toksynami. Niemal wszystko co można powiedzieć iż obejmuje „chemikalia” może być uwikłane w ten nikczemny plan: szczepionki, rzekome tajne plany geoinżynieryjne, GMO itd. Warianty teorii obejmują zabarwionych na przeciwników aborcji, którzy włączają teorie spiskowe o Planowanym Rodzicielstwie, i teoretyków spiskowych o AIDS myślących, że AIDS sfabrykowano w laboratorium dla zmniejszenia populacji. Inny wariant, przypisywany głównie Lyndonowi La Roche, ma światową wojnę atomową jako część rzekomego planu spiskowców razem z celowym upadkiem gospodarczym i deindustrializacją w celu doprowadzenia świata z powrotem do „nowego ciemnego wieku”[economic collapse /new dark age].
Nowotworowe przekształcenia komórkowe wywołane przez obce DNA
Istnieją dowody, że swobodnie krążące obce DNA może wywołać raka [ang. malignancy]. W numerze z 1977 International Review of Cytology, Vol. 51, Anker i Stroun omawiają możliwe skutki obcego DNA wywołującego transformacje komórek nowotworowych.
Kiedy obce DNA wnika do komórki innego organizmu, „to wydarzenie biologiczne wiąże się z wchłanianiem przez komórki spontanicznie uwalnianego bakteryjnego DNA, sugerując w ten sposób istnienie krążącego DNA. Z uwagi na transformacje nowotworowe uzyskane z DNA, postuluje się onkogenną [oncogenic], rakotwórczą rolę krążących DNA”.
To odkrycie z 1975, że wirusy wywołujące raka u zwierząt miały szczególny enzym nazywany odwrotną transkryptazą [reverse transcriptase], czyni ten problem bardziej interesującym.
Te rodzaje wirusów nazywa się wirusami RNA. Kiedy ten wirus ma w swojej strukturze enzym odwrotną transkryptazę, pozwala wirusowi wytwarzać szczepy DNA łatwo integrujące się z DNA komórki żywiciela którą infekuje.
Przeprowadzone przez dr Roberta Simpsona na Rutgers University badania pokazują, że wirusy RNA które nie wywołują raka mogą też tworzyć DNA, nawet bez obecności odwrotnej transkryptazy. Utworzone tym sposobem DNA z wirusa RNA nazywa się prowirusem [provirus]. Wiadomo, że niektóre nierasowe wirusy mają tendencję istnienia jako pro wirusy przez dłuższy czas w komórkach, nie wywołując żadnej widocznej choroby. Inaczej mówiąc, pozostają uśpione/utajone. Przykładami powszechnych wirusów RNA nie wywołującymi raka, per se, ale mającymi zdolność wytwarzania pro wirusów są grypa [influenza], świnka, odra i wirusy polio.
W wydaniu z 22.10.1967 British Medical Journal, niemieccy naukowcy poinformowali, że stwardnienie rozsiane wydawało się być wywołane przez szczepionki przeciwko wietrznej ospie, tyfusowi, tężcowi, polio, gruźlicy i dyfterytowi / błonicy. Jeszcze wcześniej, bo w 1965, Zinczenko poinformował o 12 przypadkach w których uwidoczniło się stwardnienie rozsiane po kursie szczepionek przeciwko wściekliźnie.
Pamiętajmy, że w latach 1950-1970 milionom ludzi wstrzyknięto szczepionki polio zwierające małpi wirus 40 [simian virus] przeniesiony ze skażonych komórek nerkowych małp wykorzystanych w hodowli szczepionki. Niemożliwe jest usunięcie wirusów zwierzęcych z hodowli szczepionek. Przypominamy, że SV-40, czterdziesty wirus odkryty w tkankach małp, jest wirusem wywołującym raka.
Programy szczepień przeciw grypie, odrze, śwince i polio faktycznie zasiewają w ludziach RNA i tworzą prowirusy, które ukrywają się przez długi okres w całym ciele, żeby obudzić się później. Zespół po-polio jest dobrym przykładem tego problemu.
Inne przykłady to tzw. choroby mezenchymalne i kolagenu takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane i toczeń rumieniowaty [lupus erythmatosis], kiedy układ odpornościowy wytwarza przeciwciała wobec własnych tkanek człowieka – tkanek które zostały impregnowane obcym materiałem genetycznym.
W specjalnym wydaniu Postgraduate Medicine z maja 1962 czytamy: „Choć organizm ogól-nie nie wytwarza przeciwciał wobec własnych tkanek, to wygląda na to, że lekka modyfikacja antygenowego charakteru tkanek może sprawić, że wyglądają na obce dla układu odpornościowego, a tym samym uzasadniony powód wytwarzania przeciwciał”.
Dwa lata później, w 1964, przeprowadzono badania na poliomawirusie, który jest wirusem DNA wywołującym raka. Odkryto, że trwały genetyczny materiał DNA w poliomawirusie doprowadził do nowotworowych przekształceń w hodowlach komórek embrionalnych chomika. O tym poinformowano w Journal of the American Medical Association z 23.11.1964.
Nawet powszechne wirusy nie-guzowe, w tym w szczepionce przeciw wietrznej ospie i wiru-sowi polio 2, mogą działać jako rakotwórcze. Science z 5.12.1961 poinformował, że te pospolite wirusy działały jako katalizatory w wytwarzaniu raka kiedy podaje się je myszom w połączeniu ze znanymi organicznymi substancjami rakotwórczymi w ilościach zbyt małych żeby same mogły wywołać guzy.
To oznacza, że niektóre szczepionki wywołają raka, kiedy połączone ze wzrastającym problemem zanieczyszczeń środowiskowych z toksycznych odpadów rolniczych (pestycydy na i w żywności) i przemysłowych.
Bycie gotowym jest zawsze idealnym posunięciem żeby mieć przyjemne życie. Trzeba przygotować się na sukces i niepowodzenie jednocześnie. Ostrożność może uratować życie przyjaciół, krewnych, i co ważniejsze twoje cenne życie. Na złe rzeczy które maja nastąpić należy się dobrze przygotować bo one są nieuchronne, takie jak ocieplenie globalne. […]
Na marginesie, już potwierdzono, że szczepionki przeciwko polio wywołały 100% wszystkich polio w Ameryce od 1980 i niemal wszystkie przypadki wszystkich paraliżalnych polio od 1972 (Science, 4.04.1977). Podejrzewa się, że szczepionki Salk i Sabin wykonane z hodowli małpich tkanek, są tez odpowiedzialne za zwiększenie liczby białaczki w Ameryce.
Wykorzystywanie wirusów, bakterii i tkanek zwierzęcych w kampaniach masowych szczepień, biorąc pod uwagę to, że tę informację znano przez 20 lat, stanowi celowo wyprodukowany hazard dla ludzi.
Trudno jest oszacować globalny wpływ szerokiego wachlarza genotypów na ludzi, ale rezultat jest zdecydowanie negatywny, i pozwala na zasiew uśpionych pro wirusów w ludziach, świadomie, nie może mieć żadnego racjonalnego uzasadnienia poza przyszłymi zyskami medycznymi, i stanowi kryminalny spisek o ogromnych wymiarach, który jest równy polityce ludobójczej przeciwko populacji, dalej będący zbrodnią przeciwko ludzkości, która międzynarodowo karana jest śmiercią.
Ale, oczywiście, w Ameryce ten fakt się ignoruje i tłumi przed opinią publiczną, pomimo argumentów pewnych amerykańskich lekarzy w raporcie do ONZ. Fakt że to dzieje się z pełna wiedzą światowej społeczności medycznej czyni to międzynarodowym spiskiem od którego populacja nie ma odwołania, biorąc pod uwagę to, że szczepionki stają się obowiązkowe i warunkiem wielu programów społecznych.
Trwałość długoterminowych wirusów i obcych białek i ich relacje z chorobami przewlekłymi i wyniszczającymi wykazał dr Robert Simpson z Rutgers University w 1976, kiedy przemawiał do pisarzy naukowych na seminarium w American Cancer Society mówiąc:
„te prowirusy mogą być cząstkami szukającymi choroby”.
Dr Wendell Winters, wirusolog z University of California powiedział:
„szczepienia mogą wywołać zmiany w powolnych wirusach i zmiany w mechanizmie DNA”.
Mimo że komórki żywiciela zawierające uśpione cząsteczki wirusów działają mniej lub bardziej normalnie, to zaczynają syntetyzować białka wirusowe pod kierunkiem wirusowego DNA, w końcu wytwarzając sytuacje dla różnych chorób autoimmunologicznych, w tym chorób centralnego układu nerwowego, co niestety zwiększa rosnące obciążenie nieprawidłowych wzorców zachowań społecznych.
Amy S Leave
Tłum. Ola Gordon
www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud33y.htm