Clicks2.1K
Zahajovací ceremoniál OH London 2012
agnesino
Ukázali to už na ceremoniáli z otvorenia OH v roku 1992 😬
ľubica
toto je tiež y roku 2012:youtube.com/watch?v=piELyx5gaUI
ľubica
aj tu je časť OH 2012:
POZNANIE PRAVDY OSLOBODZUJE