Orędzia
1532

28 MARCA 2021 Szukajcie Krzyża Mojego Syna, prawdziwego pokoju, pełni dobra; antidotum na niecierpliwość, nietolerancję, cechy agresywne, narzucanie się, niezrozumienie i zarozumiałość.

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

NA POCZĄTKU WIELKIEGO TYGODNIA, MOJE DZIECI, MOJE SERCE CHCIAŁBY BYĆ AKTYWNE W KAŻDYM Z WAS.

Rozpoczynamy teraz upamiętnienie nabożeństwa Mojego Boskiego Syna, wiedząc, ile Trójca Przenajświętsza dała wam w tych powołaniach.

PASJA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA JEST OBECNA NIE TYLKO W TYM CZASIE, ALE KAŻDEGO DNIA, KAŻDEGO TYGODNIA I KAŻDEGO ROKU ...

WRAŻA SIĘ W ŻYCIE KAŻDEJ INDYWIDUALNEJ TWÓRCZOŚCI, WE WSZYSTKICH ZAKRESACH I PRACACH, W CAŁEJ PASJI I RADOŚCI BRACI.

Mój syn przechodzi obok ciebie, a ty go nie poznajesz. Podobnie jak uczniowie z Emaus, zbyt mało skupiacie się na poznaniu Mojego Syna. Kiedy coś robisz, nie przestawaj, aby Duch Święty mógł cię oświecić i zainspirować. W ten sposób nie jesteście również uratowani od pośpiechu i popełniania czynów, które oddalają was od mojego syna.

POKUSY SĄ SILNE, JAK NIGDY W HISTORII CZŁOWIEKA. WALKA ZE ZŁEM JEST DUCHOWA, ALE W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ZŁO FIZYCZNE; NIE MOŻESZ temu zaprzeczyć.

Stworzenie ludzkie rozpoznaje Mojego Syna tylko powoli, ponieważ nie myśli, lecz działa z gnuśności lub poczucia obowiązku i tylko powtarza. W ten sposób nigdy nie zdobędziesz życia wiecznego. Musisz skupić się na swoim życiu duchowym, a nie na swoim środowisku, które jest nietrwałe (Łk 24, 25).

WYSTARCZAJĄC POŚWIĘCENIE PÓŁDUSZNE, TWOJE OBIETNICE NIE ZATRZYMASZ I ŻYCIA JAK BYŁO, GDYBYŚ BYŁ RZEKĄ PO BURZY, KTÓRA ZWIĘKSZA SIĘ Z NIM BŁOTEM I DAJE STRASZNĄ CHWYTĘ! WIĘC NIE BĘDZIESZ W STANIE UMYĆ SWOJEJ DUSZY.

CZYSTOŚĆ SERCA JEST PILNIE KONIECZNA. TYM CZASEM JEST ŚWIADOMA DECYZJA O ODWRÓCENIU; PRAWDZIWIE PROŚBA O PRZEBACZENIE, KARA I CHODZI ZA RĘKĘ MOJEGO SYNA.

Konieczne jest, abyś miał właściwe intencje. Są krytyczne dla kierunku, w którym twoje czyny i dzieła rozwijają się na ścieżce zbawienia. Proste i zdrowe rozwiązanie jest bardzo przydatne, prowadzi do dobra i pozwala zakwitnąć w tobie wszystkim, co wcześniej nie było widoczne.

KOŚCIÓŁ MOJEGO SYNA SIĘ ZMIENIA ... CZY MOŻE STAĆ SIĘ KOŚCIOŁEM BEZ MATKI?

Dzieci, żyjcie zgodnie z Prawdziwą Doktryną Kościoła Mojego Syna. Nie poddawajcie się łatwym do przestrzegania regułom, które nie wymagają poświęcenia, pokuty, oddania, modlitwy, jedności, świadectwa, postu, miłosierdzia, a przede wszystkim kultu Trójcy Przenajświętszej.

Jeśli będziesz śledzić wszystkie nowości, zostaniesz zrujnowany. Stajesz się obojętny i zależny w swoich działaniach, zapominasz o swoich wartościach i dobrych przyzwyczajeniach i zgadzasz się na zasady, które nie odpowiadają woli Boga.

Jako matka proszę was, abyście każdego dnia poświęcali czas na doskonalenie się i organizowanie życia duchowego. Szukajcie Krzyża Mojego Syna, prawdziwego pokoju, pełni dobra; antidotum na niecierpliwość, nietolerancję, cechy agresywne, narzucanie się, niezrozumienie i zarozumiałość. Te i inne błędy w ludziach pojawiają się, dopóki sami ich nie zauważą.

JEST CZAS, BY ZWOLNIĆ SWOJĄ LUDZKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYSŁAĆ SIĘ DO MOJEGO SYNA.

Jak mało rozumiesz i jak powolne są wasze serca, by uwierzyć w to, co zapowiedzieli wam prorocy!

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się o pokój na świecie.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się; Przyjmijcie Mojego Syna w Eucharystii.

Módlcie się, moje dzieci, módlcie się; patrzcie na krzyż, medytujcie nad nim i łączcie się z nim.

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca:

Nie bój się tego, co nadchodzi. Nie bój się, bo strach paraliżuje.

Błogosławię Cię.

Matka Maryja

AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU
AVE MARIA, PEŁNA CZYSTOŚĆ I OTRZYMANA BEZ GRZECHU

PRZESŁANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
DO SWOJEJ UKOCHANEJ CÓRKI LUZ DE MARÍ
Orędzia