Orędzia
1532

28 MARCA 2021 Szukajcie Krzyża Mojego Syna, prawdziwego pokoju, pełni dobra; antidotum na niecierpliwość …

Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca: NA POCZĄTKU WIELKIEGO TYGODNIA, MOJE DZIECI, MOJE SERCE CHCIAŁBY BYĆ AKTYWNE W KAŻDYM Z WAS. Rozpoczynamy teraz upamiętnienie nabożeństwa Mojego Boskiego …More
Umiłowane Dzieci Mojego Niepokalanego Serca:
NA POCZĄTKU WIELKIEGO TYGODNIA, MOJE DZIECI, MOJE SERCE CHCIAŁBY BYĆ AKTYWNE W KAŻDYM Z WAS.
Rozpoczynamy teraz upamiętnienie nabożeństwa Mojego Boskiego Syna, wiedząc, ile Trójca Przenajświętsza dała wam w tych powołaniach.
PASJA MOJEGO SYNA JEZUSA CHRYSTUSA JEST OBECNA NIE TYLKO W TYM CZASIE, ALE KAŻDEGO DNIA, KAŻDEGO TYGODNIA I KAŻDEGO ROKU ...
WRAŻA SIĘ W ŻYCIE KAŻDEJ INDYWIDUALNEJ TWÓRCZOŚCI, WE WSZYSTKICH ZAKRESACH I PRACACH, W CAŁEJ PASJI I RADOŚCI BRACI.
Mój syn przechodzi obok ciebie, a ty go nie poznajesz. Podobnie jak uczniowie z Emaus, zbyt mało skupiacie się na poznaniu Mojego Syna. Kiedy coś robisz, nie przestawaj, aby Duch Święty mógł cię oświecić i zainspirować. W ten sposób nie jesteście również uratowani od pośpiechu i popełniania czynów, które oddalają was od mojego syna.
POKUSY SĄ SILNE, JAK NIGDY W HISTORII CZŁOWIEKA. WALKA ZE ZŁEM JEST DUCHOWA, ALE W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ZŁO FIZYCZNE; NIE MOŻESZ temu zaprzeczyć.
Stworzenie …More
Orędzia