Praví katolíci budou vražděni nepravýmí (Bergogliovými) dle proroctví sv. Františka z Assisi !

Z proroctví sv. Františka stigmatika r.1226. Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy: Buďte silní, mí bratři, …