Clicks1.5K
Agnus
22

Michael Voris: co interesuje papieża Franciszka?

Włącz polskie napisy i wysłuchaj uważnie:

Michael Voris podczas konferencji zatytułowanej: „Nasz Kościół. Zreformowany czy deformowany?”. Rzym 4 października 2019 r. POLSKIE NAPISY PO WŁĄCZENIU.

www.youtube.com/watch
Anieobecny likes this.
W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ja, Ojciec Niebieski, teraz mówię po raz sześćdziesiąty w tę niedzielę, poprzez Moje chętne posłuszne i pokorne narzędzie i córkę Annę, która jest całkowicie w Mojej Woli i powtarza tylko słowa, które pochodzą ode Mnie.
Ukochana mała trzodo, umiłowani wyznawcy i ukochani pielgrzymi i wierzący z bliska i z daleka. Dzisiaj, w tej niedzielnej prefekturze, …More
W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ja, Ojciec Niebieski, teraz mówię po raz sześćdziesiąty w tę niedzielę, poprzez Moje chętne posłuszne i pokorne narzędzie i córkę Annę, która jest całkowicie w Mojej Woli i powtarza tylko słowa, które pochodzą ode Mnie.
Ukochana mała trzodo, umiłowani wyznawcy i ukochani pielgrzymi i wierzący z bliska i z daleka. Dzisiaj, w tej niedzielnej prefekturze, słyszeliście ważne słowa w czytaniu i ewangelii, które mają zwrócić waszą uwagę.
Tak jak wy, Moi Umiłowani, znacie się od dawna, ten czas to bardzo ważny czas, tak, to czas wstrząsów, który powinien przyciągnąć uwagę wierzących. Ze wszystkich stron ludzie, a nawet wierzący słyszą, że nie wolno im publicznie wyrażać swoich opinii. Są po prostu stopowani we wszystkim, tak że nawet prawdziwa i katolicka wiara nie może dojść do opinii publicznej.
A jednak, moi umiłowani, nie możecie milczeć. Ja, Ojciec Niebieski i Matka Niebieska, trzymamy was za rękę i sprawiamy, aby wasze dusze były otwarte na szerzenie prawdy. Nadszedł czas, moi umiłowani, rozpowszechniać Prawdziwą Wiarę Katolicką, nawet jeśli wydaje się to bardzo niewłaściwe i niewygodne.
Ludzie domagają się prawdy, ponieważ nie mają wskazówek.
Próbuje się znieść 10 przykazań i zmienić 7 sakramentów. Sobór Watykański II staje się coraz bardziej zauważalny, a konsekwencje są brzemienne. Niestety, nikt nie ośmiela się oświadczyć, że jest to nieskuteczne. Większość kapłanów i wysokich teologów uważa, że można zmienić podstawy Kościoła katolickiego bez poszanowania prawdziwej wiary katolickiej.
Ponieważ apostazja i zamieszanie w Kościele katolickim znacznie wzrosły od czasu Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w Niemczech, władze miały ułatwione zadanie, aby wiele zmienić bez wzbudzania podejrzeń, ponieważ nie zostało to natychmiast zauważone. Wierzący byli przez to oszukani i zdezorientowani, nie zdając sobie sprawy z tych machinacji.
Ludzie bardzo szybko przyjęli te zmiany w modernistycznym kościele. Popłynęli z szerokim prądem, ponieważ wszystko zostało uproszczone w zmianach i przedstawione jako poprawne.
Niestety wielu wierzących nadal praktykuje modernizm i nie obudziło się, ponieważ nie chcą być samotnymi wojownikami. Przede wszystkim zdają sobie sprawę, że są wyśmiewani przez swoich poprzednich znajomych, a nawet przez swoich krewnych. Mimo to słowo sekciarstwo jest w obiegu, chociaż wszyscy wiedzą, że istnieje tylko „Jeden Święty Kościół Katolicki i Apostolski”, a to jest przede wszystkim mocno zakorzenione w jego fundamentach.
Oczywiście chcą połączyć ten pojedynczy kościół ze wszystkimi innymi religiami, więc go nie zauważają. Mówi się dziś, że powstał nowy porządek świata, który obejmuje wszystkie religie. W ten sposób Kościół katolicki stał się tylko jednym z wielu, którego trudno sobie przypomnieć. Ponieważ wielu chrześcijan już dawno odwróciło się od kościoła i zrezygnowało, przynoszą ze sobą wszystko, co tylko oszuka wszystkich. Niestety, nie rozpoznają już prawdy. Jest to bardzo smutne dla wszystkich wierzących, ponieważ nie można rozpowszechniać wiary w prawdziwą wiarę katolicką, zwłaszcza dla młodzieży.
Dzisiejsze ołtarze ludowe przypominają protestanckie stoły i z pewnością nie są ołtarzami ofiarnymi, gdzie prawdziwy katolicki kapłan ofiarny celebruje odnowę ukrzyżowania Chrystusa. Przez wiele lat wymieniano piękne ołtarze ofiarne i wystawiano je na sprzedaż. To naprawdę kpina z tego, jak szybko oczyścili najświętsze ołtarze i oszukiwali was, moi umiłowani chrześcijanie. Nikt nie może zrozumieć, jak szybko musieli działać, aby wierni nie zauważyli.
Moi umiłowani wierzący, przebudźcie się ze snu śmierci i poświadczajcie prawdziwą i katolicką wiarę, dopóki istnieje możliwość, ponieważ jesteście oszukani i zmieszani, gdy kontynuujecie ten ogólny strumień modernizmu.
Wasz kochający i niebiański Ojciec chciałby zwrócić waszą uwagę na to, abyście zostali poprowadzeni z powrotem na właściwe i prawdziwe ścieżki wiary.
Moi umiłowani ojcowie-dzieci, w czytaniu (2 Kor. II, 19-33; 12, 1-9) słyszycie: Ale on powiedział do mnie: „Moja łaska wystarczy dla ciebie; bo moc (Boża) kończy się w (ludzkiej) słabości. ”Z radością chwalę się za moje słabości, aby moc Chrystusa mogła zamieszkać we mnie."
Moje umiłowane dzieci, łatwo i szybko mówicie, że chcecie nosić mój krzyż przez cały czas. Ale kiedy krzyż jest zbyt ciężki, to jak szybko możecie go wyrzucić?
Ale to normalne. Człowiek broni się przed bólem. Tylko z pomocą Boga możecie nieść krzyż lub krzyże, które wam daję. Nie zdziwcie się, jeśli musicie być cierpliwi. Cierpliwość jest bardzo ważna w poważnym cierpieniu. Niektórzy wierzący myślą, że Ojciec Niebieski zapomniał o nich i nie dba o cierpienie ludzi.
Nie, Moje dzieci, Ojciec Niebieski wie wszystko, co dzieje się na świecie i chce ulżyć cierpieniu każdej istoty ludzkiej. Ale co z duszami, które odrzucają bóstwo lub nie chcą wiedzieć o wierze? Bez waszego cierpienia są zgubione.
Dlatego, Moje umiłowane dzieci, nadal bądźcie gotowi myśleć o waszych bliźnich i ich zbawieniu. Nikt nie powinien być zgubiony, ponieważ każda dusza jest cenna dla nieba.
Możesz wyrazić tę cenność, pokazując gotowość do zadośćuczynienia w taki sposób, w jaki Ojciec Niebieski to dla ciebie zaplanował. Oczywiście nie jest to łatwe. Ale jeśli natychmiast odrzucisz pokutę, ponieważ jest to dla ciebie zbyt trudne, to nie jesteście prawdziwymi chrześcijanami.
Apeluję ponownie do was, abyście podjęli trud zadośćuczynienia, ponieważ Ojciec Niebieski tego żąda. Powiedzcie również: jestem chętny „tak ojcze”. Wtedy przygotujecie wieczność, nie tylko dla was, ale także dla innych.
Później w niebie rozpoznacie dusze, które będą wam dziękować, ponieważ uratowaliście je od wiecznego potępienia, niosąc Krzyż. Oto prawdziwy Chrystus. Niebo wynagrodzi was w wiecznych dobrach.
Nigdy nie wynoście się ponad inne dusze. To również jest ważne w życiu katolickich chrześcijan. Bądźcie skromni i mali. To sprawi, że będziecie mili Ojcu, a Ojciec Niebieski będzie się wami cieszyć.
Aby powrócić do dzisiejszej Ewangelii, chcę wam powiedzieć, że siewca (Jezus Chrystus) zasiał dobre nasienie. Jego uczniowie zapytali, co to znaczy. Odpowiedział im: „Dano wam zrozumieć tajemnice królestwa Bożego; ale innym te tajemnice są przedstawiane tylko w przypowieściach, tak że patrzą, ale nie widzą, słuchają, a mimo to nie rozumieją. Oznacza to przypowieść: nasieniem jest słowo Boże. Tymi drogami są ci, którzy to słyszą; potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serc, aby nie uwierzyli i nie zostali zbawieni. Na kamienistym gruncie ... ”.
Nie bójcie się Moje umiłowane dzieci, każdy wierzący jest mierzony według jego miary i nie jest traktowany niesprawiedliwie. Dzieci Ojca Niebieskiego są ulubieńcami i zawsze będą.
Błogosławię was teraz wraz ze wszystkimi aniołami i świętymi, naszą najdroższą Matką Niebieską i Królową Zwycięstwa w Trójcy w imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bądźcie gotowi, Moje dzieci umiłowanego Ojca, chętnie dźwigajcie swój krzyż na ramionach i nie bądźcie niecierpliwi od razu. Jeśli ludzie gardzą i wyśmiewają was, pozwólcie, aby tak się działo i nie uderzajie z powrotem tą samą bronią.
olek19801
JA KATOLIK: Czeka nas KARA BOŻA?
www.youtube.com/watch
Weronika....S likes this.
olek19801 likes this.