oczy_szeroko_otwarte
Zostałeś wybrany, powołany przez Pana Boga aby tworzyć. „Spacerując” po ogrodzie Twoich owoców, zatrzymując się przy każdym życiodajnym kwiecie przekazu myśli, uczuć (każdym obrazie) - nie trudno jest odczuć, jak Bóg jest szczodry w Swej dobroci, w Swoim obdarowywaniu (Twój talent). Każda praca jest plonem miłości, to się czuje! Cudownie jest doświadczać jak Bóg "kładzie oko swoje" w Twoim sercu……More
Zostałeś wybrany, powołany przez Pana Boga aby tworzyć. „Spacerując” po ogrodzie Twoich owoców, zatrzymując się przy każdym życiodajnym kwiecie przekazu myśli, uczuć (każdym obrazie) - nie trudno jest odczuć, jak Bóg jest szczodry w Swej dobroci, w Swoim obdarowywaniu (Twój talent). Każda praca jest plonem miłości, to się czuje! Cudownie jest doświadczać jak Bóg "kładzie oko swoje" w Twoim sercu… tak mocno odczuwa się i widzi to Boskie dzieło w świecie Twojej twórczości – świecie jedności i prostoty duchowej, który jest miłością, prawdą i pokojem, anielskim śpiewem i kojącą ciszą zarazem a jednak przy całej swojej wspaniałości jest taki skromny, pokorny i poddany Największej Bożej Miłości.

Chwała Panu!
Slawek
PAN JEZUS:
Inne Tabernakulum było potrzebne, święte, będące gwiazdą prowadzącą błądzących do Najwyższego. I ono jest we Współodkupicielce, która przez wieki wieków będzie mieć radość bycia Matką odkupionych. „Będziesz promienieć wspaniałym światłem. Wszystkie ludy ziemi upadną na twarz przed tobą. Liczne narody przyjdą do ciebie z darami z daleka i w tobie oddadzą cześć Panu... Będą przyzywać …
More
PAN JEZUS:
Inne Tabernakulum było potrzebne, święte, będące gwiazdą prowadzącą błądzących do Najwyższego. I ono jest we Współodkupicielce, która przez wieki wieków będzie mieć radość bycia Matką odkupionych. „Będziesz promienieć wspaniałym światłem. Wszystkie ludy ziemi upadną na twarz przed tobą. Liczne narody przyjdą do ciebie z darami z daleka i w tobie oddadzą cześć Panu... Będą przyzywać twego wielkiego imienia... Przeklęci, którzy nie będą cię słuchać... Błogosławieni twoi synowie, bo będą jako błogosławieni zgromadzeni wokół Pana.” To prawdziwa pieśń o Współodkupicielce. I już wyśpiewują ją w Niebiosach aniołowie, którzy widzą... Jeruzalem nowe i niebiańskie w Niej ma swój początek.


✍️ Poemat Boga-Człowieka
🤗 😇