Peniaze, peniaze, peniaze: Zmrzlináreň v Santa Maria Maggiore

SilereNonPossum.it (3. augusta) píše o tom, že František nezvládol problémy v bazilike Santa Maria Maggiore, ktorá sa nachádza päť kilometrov od …
Laco Bajzo
NWO a Veľký reset sa bude rozširovať na celý svet . Až do kým nepríde dobrý Henry a nezachráni vás :) Veriaci na návrat monarchie a "dobrého Henryho" musia byť veľmi trpezliví a nestrácať vieru v jeho 30-40 ročnú vládu pokoja :) NWO a Veľký Reset sa bude rozširovať
Hermenegild
Dnes je spomienka na jej konsekráciu ako hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, Panny Márie Snežnej. Vybudovaná bola po efezskom koncile, ktorý prijal dogmu Panny Márie Bohorodičky. Na esquilíne, kde napadol sneh ako obrys chrámu.