vi.news
107

Một cộng đồng nữ truyền thống mới sẽ sớm xuất hiện

Hội huynh đệ Pháp cổ lễ của Saint Vincent Ferrer sắp khởi đầu một chi nhánh nữ. Tổ chức tuân theo quy tắc ban đầu của người Dominica mà đã bị chính người Dominica bỏ rơi sau Công đồng Vatican II (…More
Hội huynh đệ Pháp cổ lễ của Saint Vincent Ferrer sắp khởi đầu một chi nhánh nữ.
Tổ chức tuân theo quy tắc ban đầu của người Dominica mà đã bị chính người Dominica bỏ rơi sau Công đồng Vatican II (Hình ảnh.
Nhóm nữ mới bao gồm hai nữ tu sáng lập. Nó sẽ được gọi là Cộng đồng Thánh Catherine của Siena.
Chị Marie-Catherine De Luca đã có những tuyên thệ riêng. Cô là cựu thành viên của các nữ tu dòng Francis vô nhiễm (hình), người đã bị hủy hoại bởi Vatican.
Hình ảnh: © chemere.org, #newsJreyshxcis