szuirad1
1252

Św. Kolumban Młodszy. 23 listopada.

Irlandia odznaczyła się we wczesnym średniowieczu wielkim zapałem misyjnym zarówno wewnątrz kraju, jak i na misjach zagranicznych. Przyczyniły się do tego w szczególności zakony, które żyły długi czas wedle własnych iroszkockich reguł, w wielkiej surowości obyczajów. Tam też zrodził się specyficzny ruch pielgrzymi, często o charakterze misyjnym, określany po łacinie peregrinatio pro Christi amore, czyli pielgrzymowaniem dla Chrystusowej miłości.

Wśród owych pielgrzymów-misjonarzy, porzucających dla Chrystusa wszystko, co bliskie, księga dziejów zbawienia odnotowała imię Kolumbana Młodszego, zwanego tak dla odróżnienia od urodzonego wcześniej innego irlandzkiego świętego o tym samym imieniu. Kolumban przyszedł na świat gdzieś na terenie prowincji Leinster. Wbrew woli matki, pod której opieką pozostawał, wcześnie wywędrował z domu w poszukiwaniu Boskiej nauki u mistrzów ówczesnych. Jego nauczycielami byli święci Sinell z Cleenish i Comgall z Bangor, obaj należący do liczby Dwunastu Apostołów Irlandii, zwanych też uczniami św. Finiana.

Pod ich okiem studiował Pismo Święte i naukę Kościoła, zaś... Św. Kolumban Młodszy
szuirad1
Św Klemens I, papież i męczennik 23 listopada .:ILG:. - Czytelnia: 23 listopada - Św. Klemens I