Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks100
nl.news

Gestoorde doctrines in de Querida Amazonia van Franciscus

Querida Amazonia (QA) bevat enkele gekke uitspraken die onopgemerkt zijn gebleven.

In §5 zegt Franciscus dat hij de "genegenheid" van de hele wereld voor het Amazonegebied wil wekken, die hij niets minder dan een "heilig mysterie" noemt, een term die de sacramenten aanduidt.

Volgens Franciscus kunnen we het Amazonegebied niet alleen "liefhebben", maar "we kunnen ons er intiem deel van voelen". Als gevolg daarvan wordt de regio "als een moeder voor ons" (55).

Franciscus dringt erop aan dat we de volkeren die geïsoleerd van de buitenwereld leven niet als "onbeschaafden" mogen beschouwen. In plaats daarvan presenteert hij ze eufemistisch als "erfgenamen van verschillende culturen" die "in vroegere tijden" "behoorlijk ontwikkeld" waren (29).

QA legt uit dat het regenwoud "een wezen" is, dat misbruik maken van de natuur betekent "misbruik maken van onze voorouders" en dat "we water, lucht, aarde en het leven van het milieu zijn". Het eist een einde aan de "mishandeling van moeder Aarde" en zegt dat "het land bloed heeft, en het bloedt" (42).

Franciscus legt uit dat als we "in gemeenschap met het bos gaan", onze stemmen "zich gemakkelijk zullen vermengen met het eigene en een gebed worden" (56).

#newsCenlqoodow