Bos016
1

Z owoców ich poznacie – Co stanowi prawdziwą wartość człowieka?

Jeżeli nad wartością każdej rzeczy człowiek powinien się zastanawiać, aby umiał każdej rzeczy odpowiednio użyć, to tym bardziej powinien się zastanow…
Bos016
Najlepszym świadectwem człowieka jest to, które człowiek sam sobie wydaje, – jest to świadectwo wypisane nie słowem, lecz czynem.

Na to świadectwo, jako na dowód Swego Boskiego posłannictwa, powoływał się Pan Jezus, gdy rzekł: same uczynki, które Ja czynię, świadczą o mnie, iż Mnie Ojciec posłał (3). Tę miarę, jako miarę wartości człowieka wobec Boga, stawia religia chrześcijańska.