Svätý Malachiáš(prorok)
Satan sa tiež tvári ako anjel svetla a je zamaskovaný pod záštitou medzugorie aj ich falošných prorokov s ich falošnými posolstvami a zjaveniami.