Maja 21
1240
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,To twierdzenie, że niektóre żywe istoty ludzkie nie zasługują na szacunek lub nie powinny być traktowane jako „osoby” (na podstawie zmiennych czynników, takich jak wiek, stan, lokalizacja, czy brak zdolności psychicznych lub fizycznych) to zaprzeczenie samej idei nieodłącznej prawa człowieka. Takie twierdzenie podważa szacunek do życia wielu wrażliwych ludzi przed i po urodzeniu.''