STŘEDOVĚKÉ "ČISTKY" BÝVALÉ ŘÍMSKO KATOLICKÉ CÍRKVE

STŘEDOVĚKÉ SOUDNÍ PROCESY KLADIVO NA ČARODEJNICE www.youtube.com/watch Kladivo na čarodějnice | celý film | Česká filmová klasika • Česká filmová klasika představuje: Kladivo na čarodějnic…
Theodorá-Máriá
b8111

Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
před 41 minutami
Vedci odhalili nové dôkazy o vzniku vírusu covid-19
Caesar: Theodorá-Máriá - Středověké čistky bývalé římskokatolické církve
pan doktor Dr. Radomír Malý je historik a..... reaguji zde,Theodora to má bloklé.
Dějiny píšou vítězové. Vždycky tomu tak bylo a bude. Za pár let se bude jednou psát i o pokoncilních papežích. Jaké …More
b8111

Nahlásit
Upravit komentář
Odstranit komentář
před 41 minutami
Vedci odhalili nové dôkazy o vzniku vírusu covid-19
Caesar: Theodorá-Máriá - Středověké čistky bývalé římskokatolické církve
pan doktor Dr. Radomír Malý je historik a..... reaguji zde,Theodora to má bloklé.
Dějiny píšou vítězové. Vždycky tomu tak bylo a bude. Za pár let se bude jednou psát i o pokoncilních papežích. Jaké bude, asi jejich zpětné hodnocení?
A - Pokud další vývoj církve se bude vyvíjet liberálním směrem, budou to Ti největší a nejlepší velikáni našich dějin, jaké jsme kdy měli. Vždyť sjednotili všechna světová náboženství, v zájmu celosvětového míru a humanity, vztahu k přírodě…..
B - Pokud obráceně zvítězí tradicionalisté, kteří odmítají 2.Vat. koncil, budou to jedni z nejhorších papežů, jaké jsme v dějinách měli. Budou označeni za největší historické heretiky, kteří se snažili zpochybnit 2000 let staré učení ŘKC….
C - Pokud zvítězí…….. Atd.
A jak budou tyto závěry, přijímat lidé dané doby? Stejně, jako to vidíme dnes. Počká se, až stará generace pamětníků vymře a mladým, kteří vyrůstají v poplatné době se bude, od mala tvrdit, že to tak je. / viz. 2. Svět. Válka , kterou údajně začalo Rusko s Německem vůči světu a nebýt Ameriky, tak je po nás../.
b8111
Caesar: Dr. Malého mám rád a občas si čtu jeho články, i když občas s nimi nesouhlasím. Děkuji i za tento. Ovšem na rozdíl od druhých, kteří zde nesmyslně jásají, jak očistil církev, je mi z těchto informací, které píše v článku, co jste níže uvedl, smutno. Já osobně nerozlišuji španělskou, katolickou inkvizicí, kněžským, světským soudem, zda katolická, či protestantská církev zabíjela, ani se …More
Caesar: Dr. Malého mám rád a občas si čtu jeho články, i když občas s nimi nesouhlasím. Děkuji i za tento. Ovšem na rozdíl od druhých, kteří zde nesmyslně jásají, jak očistil církev, je mi z těchto informací, které píše v článku, co jste níže uvedl, smutno. Já osobně nerozlišuji španělskou, katolickou inkvizicí, kněžským, světským soudem, zda katolická, či protestantská církev zabíjela, ani se nebudu dohadovat, zda čísla a důkazy jsou pravdivé /jedenkrát vše vyjde najevo/, atd. Je to pro mě nesmyslné vraždění ve jménu Boha. Mrtvých bylo, jak píše Dr. Malý tisíce, často hrůzně upálených….
Toto vraždění je Bohu cizí a je smutnou kapitolou "údajného" křesťanství, která nemá nic společného s Kristem. Bůh nikoho nepřevrací na víru násilím, nechává nám svobodu pro naše rozhodnutí, čemu chceme věřit. Kdo říká opak je lhářem / myslím si, že Nový zákon to dobře vysvětluje/.
Jak tyto hrůzy obstojí ve světle Janových slov: Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah a víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával.1Jan /15 ?
Tímto nechci napadat dr. Malého, ani církev, to mi prosím nepodsouvejte. Jenom se ptám, zda jsme dozráli k lepšímu křesťanství v nás? A mám obavu, že stačí nějaká záminka a budem v tom lítat zas.....
Ps: Je pro mě totálně scestné se dohadovat o počtu mrtvých, zda 1000 nebo 10000. "Gro" této tragédie je někde jinde. I jeden zbytečně zmařený život, má v očích Božích obrovskou cenu a budem za něj zodpovědni.
Theodorá-Máriá
Naprostá ignorace Slov Krista Pána,
který poslal učeníky uzdravova. vymítat zlé duchy,
hlásat Boží Království, milovat nepřátelé, modlit se
za ty co nás pronásledují.ečct ect.......
To už nebyli učedníci.
Theodorá-Máriá
Toto říká jeden rabín:
Boží slovo na den 26.5. A.D.2020
J.W.: Jak se stalo, že židé převzali kontrolu nad křesťanskými církvemi?
Finkelstein:
Už na samém počátku jsme pronikli do katolické církve. Proč myslíte, že všichni biskupové a papežové nosí jarmulku? 😂 Bílým to nikdy nedojde. Vzali jsme vaše knihy, přepsali jsme je do latiny, abyste jim nerozuměli, protože jste nevzdělaní hlupáci. Po …More
Toto říká jeden rabín:
Boží slovo na den 26.5. A.D.2020
J.W.: Jak se stalo, že židé převzali kontrolu nad křesťanskými církvemi?
Finkelstein:
Už na samém počátku jsme pronikli do katolické církve. Proč myslíte, že všichni biskupové a papežové nosí jarmulku? 😂 Bílým to nikdy nedojde. Vzali jsme vaše knihy, přepsali jsme je do latiny, abyste jim nerozuměli, protože jste nevzdělaní hlupáci. Po tisíci letech část bílé rasy začala opouštět katolickou církev, to bylo špatné, protože jsme začali ztrácet hodně peněz. Takže jsme králům a vládcům dali příkaz, aby takové lidi označili za kacíře a aby je zabíjeli. Ale odpadlíků bylo hodně, museli jsme vymyslet plán B, a to byli jezuité.

Jsme ve válce židů proti bílé rase. Talmud říká, že židé vyhrají, že země bude patřit jim a utkají se i s Bohem bílých a nad ním tentokrát také vyhrají.

tadesco.org/marneho-okenko-…
Theodorá-Máriá
Je to Boží Spravedlnost, svatořečit ty kteří utrpěli smrtelné zranění
při tom když šli na hon jiných křesťanů, např. Bartolomějská noc,
vyvraždění Albigentských, ect ect.? Či vyvraždění celých národních
komunit co světili sobotu jako den odpočinku?

A právě proto, že toto a mnohem mnohem více se dělo v řkc,
tak není možné se spléhat na její historiky.
Studujte prof. Waltera Veitha AD7.
Doufejme…More
Je to Boží Spravedlnost, svatořečit ty kteří utrpěli smrtelné zranění
při tom když šli na hon jiných křesťanů, např. Bartolomějská noc,
vyvraždění Albigentských, ect ect.? Či vyvraždění celých národních
komunit co světili sobotu jako den odpočinku?

A právě proto, že toto a mnohem mnohem více se dělo v řkc,
tak není možné se spléhat na její historiky.
Studujte prof. Waltera Veitha AD7.
Doufejme, že Spravedlnost Boží nám ještě v tomto čase dopřeje
vidět všem pravdu.
Když znáte jen rádoby pravdy řkc historiků, není možné abyste posoudil
v čem měl pravdu Hus, či v čem se mýlil Luther či Viklef. Musíte
vědět co psali oni,ale ne z pera římských ti falšují co se dá
,
neboť se řídí heslem jezovitů: Účel světí prostředek.
p.s Dana 22 opět máš blok, nepotřebuji na svém poličku,
tvoje sorošovské petice.
uzavírám komentáře, nemíním zde trávit čas .Pookřejte Pravdou
a čtěte Boží Slovo ,učte se HO zpaměti a důvěřujte MU.
Caesar
Theodorá-Máriá
pan doktor Dr. Radomír Malý je historik a o inkvizícii ma prestudovane velmi vela historických dokumentov a sudnych spisov. No, tie filmy su len cista propaganda proti cirkvi, ale skutocnost bola ina, to ma z tych inkvizicnych spisov, ktore sa dochovali.
Radomír Malý: Mystifikace kolem církevní inkvizice
17.02.2014 14:00
Radomír Malý vnáší světlo do známé proticírkevní argumentace…More
Theodorá-Máriá
pan doktor Dr. Radomír Malý je historik a o inkvizícii ma prestudovane velmi vela historických dokumentov a sudnych spisov. No, tie filmy su len cista propaganda proti cirkvi, ale skutocnost bola ina, to ma z tych inkvizicnych spisov, ktore sa dochovali.
Radomír Malý: Mystifikace kolem církevní inkvizice
17.02.2014 14:00
Radomír Malý vnáší světlo do známé proticírkevní argumentace kolem inkvizice a dává k dispozici jiná historická fakta, než ta, jimiž nás krmili ve školách

V historické literatuře a učebnicích dějepisu se neustále tvrdí, že heretické sekty ve středověku ztělesňovaly prý mimo jiné i požadavek náboženské tolerance proti údajné intoleranci římskokatolické církve. Jak to bylo ve skutečnosti? Je to pravda nebo lež?
Případ bludaře Priscilliana
Od římského císaře Theodosia Velikého r. 381 hovoříme o křesťanském, fakticky katolickém státě, jenž přetrval celý středověk až do novověku. Hereze, tedy odpadnutí od víry kvůli bludům, byly pokládány nejen za náboženský, nýbrž i politický delikt ohrožující jednotu katolického státu, který si mohl dovolit tolerovat nepokřtěné pohany, mohamedány a židy, nikoli však pokřtěné odpadlíky. Nicméně ani zde po dobu téměř 900 let se nesetkáváme s žádnou krutou perzekucí heretiků a pokud ano, tak následovala vždycky odmítavá reakce církevních autorit.
První, kdo začal se zabíjením pro odlišné přesvědčení, byli heretikové, konkrétně sekta albigenských. V jejich šlépějích kráčeli i naši husité
Ukazuje to už roku 384 případ bludaře Priscilliana, popraveného vzdorocísařem Maximem v Trevíru. Proti trestu smrti nad ním se energicky ozvali papež Siricius a biskupové sv. Martin z Toursu, sv. Ambrož z Milána a sv. Jan Zlatoústý z Cařihradu. Od té doby až do 13. století byl vynesen rozsudek smrti nad kacíři pouze jednou – a sice roku 1022 v Orléansu francouzským králem Robertem II. proti 13 osobám, ačkoliv církevní autority požadovaly pouze exkomunikaci a vězení.
Postih kacířů klatbou
Roku1115 ve francouzském Soissonsu se synoda radila, jak naložit s uvězněnými heretiky, lid však vtrhl do žaláře a vězně za městem upálil, obávaje se „přílišné mírnosti kléru“. Kromě těchto tří případů až do roku 1220 nebyl nikdo kvůli herezi popraven, procesy s kacíři končívaly buď propuštěním nebo trestem vyhnanství a žaláře. Na III. Lateránském koncilu roku 1179 požaduje papež Alexander III. postihovat heretiky vězením a hospodářským bojkotem, o popravě ani slovo.
Legalizace trestu smrti pro heretiky, stejně jako inkvizice, byly zoufalým projevem sebeobrany Katolické církve a státu. V sázce byla celá křesťanská civilizace,
Roku 1184 uzavřeli papež Lucius III. a císař Friedrich I. Barbarosa společnou dohodu o postihu kacířů klatbou, konfiskací majetku a vězením, trest smrti není vůbec zmiňován. Církevní učitel 12. století sv. Bernard z Clairvaux výslovně odmítá názor, že by zatvrzelý heretik měl být potrestán na hrdle. Jeden z největších bludařů té doby Petr Abélard, zpochybňující mimo jiné i Boží Trojici a odmítající své hereze odvolat, byl potrestán nejprve uvězněním v klášteře a potom nuceným pobytem na rodné tvrzi.
Zakladatel heretické sekty valdenských Petr Valdéns dostal po biskupské klatbě příkaz odejít z Lyonu na venkov, kde zemřel v kruhu svých věrných přirozenou smrtí. Bez nadsázky je možno říci, že dějiny katolicismu až do 13. století jsou dějinami příkladné ohleduplnosti k bludařům a těžko bychom tehdy hledali srovnatelný postup u jiných náboženství. Taková je historická pravda.
Teror sekty albigenských
A jak to vypadalo s bludařskými sektami? Píší-li historikové o „středověké intoleranci“, pak je třeba poctivě uvést, že s ní začali právě heretikové, nikoli Katolická církev. K zabíjení jinověrců, konkrétně katolíků, sáhla jako první ve středověku sekta katarů albigenských, jež se rozšířila ve 12. stol. na jihu Francie. Prohlašovali Boha a ďábla za rovnocenné bytosti a popírali božství Kristovo. Teror proti katolíkům, napadání duchovních osob a jejich vraždění byly ideovým programem těchto bludařů.
Český jezuita Konrád Kubeš ve své Apologetické abecedě uvádí stížnosti místních kronikářů, že v Toulouse a Béziérsu, albigenských baštách, se nemohl kněz nebo řeholník ukázat ve městě v duchovenském oděvu, jinak mu hrozila smrt, biskup mohl vyjít jen se silnou stráží. Albigenští se nezastavili r. 1209 ani před papežským legátem Petrem z Castelnovy, který přijel, aby s nimi v míru diskutoval – a zavraždili jej. Kruté zkušenosti s touto sektou, která musela být nakonec vojensky rozdrcena, přiměly tehdejší státní i církevní autoritu, aby přehodnotily dosavadní odmítání trestu smrti za herezi.
Vznik inkvizice
Nicméně, jak poznamenává Vittorio Messori ve svých „Černých kartách Církve“, nebyli to církevní představitelé, kdo volal po popravách kacířů, nýbrž panovníci a hlavně lid. Vznik inkvizice je třeba chápat jako snahu církevní autority zabránit živelnému zabíjení heretiků, vyloučit ubližování nevinným a postupovat podle zákona.
Tím neříkáme, že se inkvizice zejména v pozdějších dobách nedopustila špatností a krutostí. Nicméně inkviziční procesy v 98 procentech případů končily buď osvobozením nebo trestem vězení, počet upálených na hranici se v období mezi 13.-18. století pohybuje v celé Evropě v počtu několika tisíc. Mezi nimi se nacházeli nejenom osoby odsouzené za setrvávání v bludné nauce, ale také žháři církevních objektů, vrahové duchovních, pachatelé násilí na řeholnicích atd.
Osvícenská fantasmagorie
Rovněž užívání mučení bylo u církevních soudů vzácným jevem, což upravovaly rigorózní předpisy. Mezi inkvizitory se vyskytli i lidumilové, světci a mučedníci pro víru (např. dominikán sv. Petr Veronský, augustinián bl. Petr Arbués z Epily aj.). Církevní inkvizice se jen výjimečně zabývala delikty čarodějnictví a na rozdíl od světských soudců, kteří v 16. a 17. stol. nesou především v Německu hlavní vinu na krvavém protičarodějnickém běsnění, obviněné převážně osvobozovala. Nejméně lidí, odsouzených k smrti církevní inkvizicí, vykazují Papežský stát a italská knížectví, dále Irsko a Polsko.
Od církevní inkvizice nutno odlišit inkvizici španělskou, která byla světským soudem, i když vedeným kněžími. Ta se sice dopustila více špatných skutků než inkvizice církevní, nicméně i tady je třeba odmítnout lži. Počet jejich obětí nečinil 10 - 30 tisíc za období 15.-18. stol., jak se původně myslelo, nýbrž kolem 3 tisíc. Téze o statisících upálených, jak uvádějí některé učebnice dějepisu, jsou vylhanou osvícenskou fantasmagorií. I španělská inkvizice má na svém kontě podstatně více osvobozených než odsouzených, i zde se užívalo mučení jen zřídka.
Tím samozřejmě trest smrti pro heretiky a mučení neospravedlňujeme. Poprava člověka za jeho přesvědčení (např. našeho Jana Husa), byť sebescestnější, je neobhajitelná zejména proto, poněvadž celých prvních 12 staletí církevní nauka trest smrti pro heretiky odmítala. Kategoricky je třeba zejména odsoudit zneužívání inkvizice k ryze účelovým a vykonstruovaným procesům, jejichž obětí se staly např. rytířský řád templářů počátkem 14. stol. nebo o více než 100 let později sv. Jana z Arku.
Oběti husitského vraždění
Dnešní omluvy za tyto skutečnosti však neprávem vyvolávají u některých katolíků pocit hanby za minulost své církve, jako by právě ona byla viníkem té nejhorší intolerance a krutosti ve středověku. Přesně toto potřebují nepřátelé Kristovi: aby věřící propadli depresi z historie středověkého katolicismu, která má být vylhaně prezentována pouze jako soupis ukrutných poprav nevinných lidí jenom za jejich přesvědčení. Katolík, ovládaný touto vnitřní tísní, je potom těžko schopen získávat druhé pro Krista, naopak sám postupně začíná ztrácet víru.
Vše je nutno vidět v dějinných souvislostech. Katolická církev skutečně v období 13.-17. stol. souhlasila s trestem smrti vůči kacířům, což dnes odmítáme. Avšak první, kdo začal se zabíjením pro odlišné přesvědčení, byli heretikové, konkrétně sekta albigenských. V jejich šlépějích kráčeli i naši husité. Sám jejich kronikář Vavřinec z Březové píše o více než 10 tisíci popravených katolících, kteří odmítli souhlasit s jejich bludy. Počet obětí husitů v Čechách během pár let je tak vyšší než počet obětí inkvizice za půl tisíciletí v celé Evropě, jenže husité jsou glorifikováni jako nositelé ideje svobody, zatímco katolíci démonizováni jako výkvět vší krutosti.
Sebeobrana Katolické církve
Legalizace trestu smrti pro heretiky, stejně jako inkvizice, byly zoufalým projevem sebeobrany Katolické církve a státu. V sázce byla celá křesťanská civilizace, do ohrožení se dostala monogamní rodina, zpochybňovaná a napadaná mnoha bludaři, křesťanská charita poznamenaná obrovským množstvím skutků obětavé blíženské lásky, sociální spravedlnost a řád.
Heretikové neváhali sáhnout k teroru, aby toto všechno zničili, proto obranná reakce katolicismu rovněž nemohla probíhat „v rukavičkách“. Uznáváme, že šlo někdy o obranu nepřiměřenou na úkor nevinných, jenže není nejmenšího důvodu, aby se katolík za minulost své církve styděl. Zvláště pak když ti, kteří se ve středověku provinili početnějšími a horšími projevy intolerance a násilí, jsou naopak vynášeni jako „tolerantní“.
Je dovoleno bránit inkvizici?
Radomír Malý
www.martinus.sk
Theodorá-Máriá
Pan Maly je poplatný řkc ,protože je latiník a to už by potom nemohl být,
kdyby napsal skutečnosti dle kronik, či orientoval se na Božím SLovu.
To máš césaru tak.
Vím co píši mám za sebou už 7 desetiletí neskutečně bohatého,
šťavantého života. Onehdá mi syn pravil: Matko ty máš potomků
jak Abrahám. Dej Bože aby byli po mně. 😇
Dana22
Znevažuješ prácu doktora Malého.
Pán doktor sa osobne presvedčil o katolíckej cirkvi,lebo mal vedľa seba vzácnu osobu-katolíčku,svoju manželku.
Štúdium historických dokumentov,čo sú nepopierateľné fakty,ho vo viere utvrdilo.
Roberto 55
Komunisticke filmy su to prave orechove, ale iba pre takich ako si ty mila Theodora. Ono to chce poznat pravu historiu Cirkvi.
Theodorá-Máriá
Je do dokument dle Středověkých soudních procesech.
Roberto 55
Protestantsky a upraveny...
Theodorá-Máriá
Vyřeš si to se Svatým Duchem- pokud v tobě hoří
dostaneš pravdivou odpověď. Neli napiš do pošty,
pošeptám ti to.
Roberto 55
Duch Svaty vanie kade On chce a nepodriaduje sa tuzbam protestantov, ktori si namyslaju, ze Ho "vlastnia"...
Theodorá-Máriá
To se sypal majetek, a pěkně svorně se dělili.
Církev s inkvizicí a kníže pánem. 🤕 🥺 😤
Theodorá-Máriá
Tak dopadli:
Spotlight: Bratstvo sv Pia X naklonené zvrhlíkom
A stále si myslí, že se vrátí jejich doba s plány globalizace.
Tůdle: 😤
Jo jen Stalina s jeho Ruskem nepřemohli, a tak skrze jejich
agenta Trockého o něm nakydali. Jenže Stalinova duše předurčená 😇
ke službě Bohu to věděla jaký bude její konce. Proto psával
své básně i to že nezemře přirozenou smrtí věděl, i to
co bude po smrti, jak …More
Tak dopadli:
Spotlight: Bratstvo sv Pia X naklonené zvrhlíkom
A stále si myslí, že se vrátí jejich doba s plány globalizace.
Tůdle: 😤
Jo jen Stalina s jeho Ruskem nepřemohli, a tak skrze jejich
agenta Trockého o něm nakydali. Jenže Stalinova duše předurčená 😇
ke službě Bohu to věděla jaký bude její konce. Proto psával
své básně i to že nezemře přirozenou smrtí věděl, i to
co bude po smrti, jak znesvětí, zhanobí jeho jméno.
Kytičku pro soudruha Stalina a jeho vítěznou Rudou armádu-hore výše
Kytičku pro Královnu patriarchů: /v jejíž blízkosti Stalin tráví věčnost:/-hore.
Theodorá-Máriá
ČISTKY OTEVŘENY 😇