Clicks646
mk2017
Orędzie Królowej Pokoju, 25 listopada 2021, Medjugorje. Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie łaski i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, dzieci, za …More
Orędzie Królowej Pokoju, 25 listopada 2021, Medjugorje.
Drogie dzieci!
Jestem z wami w tym czasie łaski i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i miłość na tym świecie, gdzie was, dzieci, za moim pośrednictwem Bóg wzywa, abyście byli modlitwą i miłością i uosobieniem raju tutaj na ziemi. Niech wasze serca będą wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście dzieci pokładali pełną ufność w Jego świętej woli. Dlatego jestem z wami, bo On – Najwyższy - śle mnie między was, abym w was przebudziła nadzieję i byście byli orędownikami pokoju na tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.