Bos016
3454
Bos016
Bos016
One more comment from Bos016
Bos016
1.08.1944.A.D.
PAMIĘTAMY
Za Waszą walkę
Za Wasze poświęcenie
Za Waszą ofiarność
I miłość do Warszawy i Ojczyzny
DZIĘKUJEMY