Clicks758

Matka Zbawienia: Nie otwarto żadnych drzwi, aby pozwolić Mojemu Synowi przyjść na świat z godnością

KSIĘGA PRAWDY

środa, 3 lipca 2013 roku, godz. 12.57

Moje drogie dziecko, gdy wyrzucają cię na pustkowie i izolują z powodu tej Misji, jest ważne, abyś wiedziała, dlaczego tak jest. Ponieważ wówczas będzie ci łatwiej przyjąć to okrucieństwo.

Kiedy miałam rodzić, nie otwarto żadnych drzwi, aby pozwolić Mojemu Synowi przyjść na świat z godnością. Jak wtedy, gdy wszystkie drzwi były zatrzaśnięte przed Obliczem Boga, Który posłał Swojego Syna Jedynego, by odkupił człowieka z grzechu, tak samo będzie i teraz, gdy Bóg przygotowuje drogę na Powtórne Przyjście Swojego Syna.

Kiedy Bóg przygotowuje świat na ten wielki Dzień, drzwi ponownie zostaną zamknięte w oporze wobec Słowa Boga. Ty, jako posłaniec, nadal będziesz napotykała gwałtowny sprzeciw. Wielu nie tylko będzie miało drzwi zamknięte – co będzie tylko jedną zniewagą – oni także będą wykrzykiwać straszne plugastwa i ranić cię, Moje dziecko, bo nie chcą słuchać Słowa Boga.

Duch zła panuje w tym przełomowym czasie w historii ludzkości i zmiażdży nawet najświętsze spośród dzieci Bożych. Tylko najodważniejsi przeciwstawią się duchowi zła, który tak opanuje miliony, że odrzucą Miłosierdzie Mojego Syna. Nie tylko same Orędzia zostaną znienawidzone, lecz pojawi się też obawa, że dzięki Miłosierdziu Mojego Syna więcej dusz zostanie uratowanych z uścisku złego ducha. Zły duch działa i wytycza ścieżkę do serc wielu dusz, a szczególnie tych, którzy są blisko Mojego Syna.

Pobożni wyznawcy w Kościele Mojego Syna są pierwszym celem złego ducha, który w tym czasie zwróci większość z nich przeciwko Jego Słowu. Prawdziwe Słowo Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostało w ciągu wieków rozmyte, a wielu zaprzecza teraz treści świętej Biblii, twierdząc, że znają Mojego Syna. Pamiętajcie, że bitwa o dusze jest wytaczana przez aniołów i świętych w Królestwie Mojego Ojca przeciwko zwodzicielowi. Ty, Moje dziecko, tkwisz w środku i jako taka stajesz się łatwym celem.

To właśnie z powodu ogromu tej Misji i dlatego, że jesteś prorokiem – a nie wizjonerem – będziesz działać w samotności i zostaniesz znienawidzona przez ludzi. Nie dopuść, aby to prześladowanie cię zasmuciło lub sprawiło, że nie będziesz wystarczająco silna, bo tak być nie może. Zostałaś posłana i jesteś chroniona. I powstaniesz, by kontynuować głoszenie Słowa Boga aż do Dnia Ostatecznego. To zostało przepowiedziane i kiedy dusze świata będą ratowane i kiedy nastanie Nowe Królestwo – Nowy Raj – całe to cierpienie nie będzie już miało znaczenia.

Radujcie się i nie lękajcie. Ja, wasza umiłowana Matka, poprowadzę was i ochronię, nawet w waszej najciemniejszej godzinie, tak że Światło Boga każdego dnia będzie wypełniać wasz umysł, ciało i duszę.

Kocham cię, Moje dziecko, i musisz wiedzieć, że zostałaś pobłogosławiona Darem wytrwałości. Wszystko jest teraz w Rękach Boga. Przez cały czas musisz Mu ufać.

Twoja ukochana Matka
Matka Boga
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…ozwolic-mojemu-synowi-przyjsc-na-swiat-z-godnoscia
wordpress.com/…-allow-my-son-to-come-into-the-world-with-dignity/
CÓRKA MARYI
"Radujcie się i nie lękajcie. Ja, wasza umiłowana Matka, poprowadzę was i ochronię, nawet w waszej najciemniejszej godzinie, tak że Światło Boga każdego dnia będzie wypełniać wasz umysł, ciało i duszę."