Clicks195
olek19801
1

List prof. Wojciecha Krysztofiaka

"Taki list wysłałem dzisiaj do BBN (sam nie mogę opublikować go na FB, bo jestem zablokowany); ale inni mogą publikowac na mojej stronie. Taki list wysłalem dzisiaj do BBN.
Doradca Prezydenta Dudy ds bezpieczeństwa narodowego
Prof. Andrzej Zybertowicz
Szanowny Panie Profesorze,
jako naukowiec, metodolog, logik, piszę do pana Profesora interprelację w sprawie szczepień przeciwko covid. Tematu nie mogę nagłośnić w mediach społecznościowych, gdyż jestem przez portal FB nieustannie blokowany od co najmniej dwóch tygodni. A poniewaz z Panem Profesorem miałem kiedyś kontakt w sprawie MaBeNy (dzisiaj już chyba nawet wdrażanej według niektórych moich dezyderatów), pozwalam sobie na zwrócenie się z apelem i interpelacją do władz naszego państwa.

*
Ministerstwo Zdrowia podało następujące informacje:
liczba zakażeń covidowych od momentu szczepienia drugą dawką szczepionki wyniosła 1 403286; umarło 39365 osob, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 2.8%.
liczba zakażeń covidowych wśród osób zaszczepionych podwójną dawką wyniosła 11398 zaś liczba zgonów 668: co daje śmiertelność na poziomie 5.8%

*
Jak interpretować ten wynik? Zaszczepienie powoduje wzrost ryzyka śmierci w wyniku zakażenia się covid o 100%. Z tego punktu widzenia, należy natychmiast przerwać szczepienia przeciwko covid w Polsce, gdyż szczepienia podnoszą wśród zakażonych ryzyko śmierci o 100%; natychmiast należy taki wniosek z danych ilościowych upowszechnić.

Jestem logikiem matematycznym; zajmuję się modelowaniem formalnym rozmaitych zjawisk kultury; jeśli Państwo nie ufacie mojej opinii, proszę te dane przedstawić któremuś z polskich profesorów matematyki.

*
Ponadto, dane międzynarodowe pokazują bez wątpienia,że szczepienia nie przyczyniają się do spadku zakażeń; przykłady z USA, Izraela, Wielkiej Brytanii są tego dowodem; populacje tych krajów zostały zaszczepione na poziomie ok 70%. Mimo to kraje te przeżywają w wyniku odblokowanie gospodarek (zniesienia lockdownów) potężne fale zakażeń. Dane liczbowe podane przez MZ w sposób oczywisty pokazują,że szczepienie szkodzi, gdyż w wyniku zaszczepienia ani nie maleje podatność na zakażenie covidem i - co gorsza - w wyniku zaszczepienia wzrasta ryzyko śmierci osób zakażonych o 100%.

*
Ze swej strony zawiadomię Prokuraturę Krajową o możliwości popełnienia przestępstwa przez doradców medycznych rządu, polegającego na podżeganiu polityków do decyzji nakłaniających obywateli do działania przeciwko swojemu życiu. Była minister zdrowia we Francji została dzisiaj przesłuchana przez Trybunał Sprawiedliwości z oskarżenia obywateli o narażenie ich na śmierć.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Krysztofiak"
olek19801
Ministerstwo Zdrowia podało następujące informacje:
liczba zakażeń covidowych od momentu szczepienia drugą dawką szczepionki wyniosła 1 403286; umarło 39365 osob, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 2.8%.
liczba zakażeń covidowych wśród osób zaszczepionych podwójną dawką wyniosła 11398 zaś liczba zgonów 668: co daje śmiertelność na poziomie 5.8%