Clicks725

Iba Boh súdi vo veci spásy alebo zatratenia

Filofej
1
Cirkev učí jasne a správne.
Filofej
Toto je čistá pravda. A nie každému vonia.Boh rozhoduje, pretože iba ON pozná, či by nepokrstený prejavil dobromyseľnosť a prijal krst.