Clicks13

Exorcism - Giáo hoàng Lêô XIII (Latin)

Exorcism được công bố theo lệnh của Giáo hoàng Leo XIII chống lại Satan và các thiên thần sa ngã. Nguồn: Monte CarmeloMore
Exorcism được công bố theo lệnh của Giáo hoàng Leo XIII chống lại Satan và các thiên thần sa ngã.

Nguồn: Monte Carmelo