Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Orędzia
1.1K

zamiast być pasterzami zagubionej owcy, otwierają usta i wymiotują słowami dyktowanymi przez diabła.

21 kwietnia 2021 - 5. rocznica objawień

Maryja: Kochane dzieci, co za radość widzieć was na modlitwie z ugiętymi kolanami! Dzisiaj jest ważny dzień, ponieważ wybrałem tę córkę na Moją Ukochaną Córkę, wraz z jej pokornym mężem, aby przekazać moje intencje światu.

Moje dzieci, módlcie się za Moich wielbicieli, aby nawrócili swoje serca. Czytanie słowa Bożego z ambony jest łatwe. Jednak niektórzy, którzy powinni być pasterzami zagubionej owcy, otwierają usta i wymiotują słowami dyktowanymi przez diabła.

Moje dzieci, widzę wasze cierpienia i wasze serca, ale jestem wśród was, aby moja praca stała się rzeczywistością, bądźcie tego pewni. To jest czas próby, ale nie lękajcie się, módlcie się i czerpcie siłę od mojego Jezusa, który nie zostawi was samych.

Moje dzieci, pamiętajcie, że ci, którzy was prześladują, sprzeciwiają się Bogu, który wkrótce przyjdzie ze swoją sprawiedliwością. Nie lękajcie się, zawsze bądźcie żołnierzami światła w wierze!

Teraz daję wam moje matczyne błogosławieństwo w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.