16:08
Karla Maríková (SPD) v poslaneckej snemovni v ČR. - kritika bývalej vlády k pandemickým obmedzeniam - kritika súčasnej vlády ku energetickej krízeMore
Karla Maríková (SPD) v poslaneckej snemovni v ČR.
- kritika bývalej vlády k pandemickým obmedzeniam
- kritika súčasnej vlády ku energetickej kríze
Metod
Hele vole, vůl.?