Matricaria
Przepiękne rozważania o św.Józefie z listu papieża Franciszka "Patris Corde":

Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. „Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący …
More
Przepiękne rozważania o św.Józefie z listu papieża Franciszka "Patris Corde":

Józef przyjął Maryję nie stawiając warunków uprzednich. Ufa słowom Anioła. „Szlachetność jego serca sprawia, że podporządkowuje miłości to, czego nauczyło go prawo. A dziś na tym świecie, w którym oczywista jest psychologiczna, słowna i fizyczna przemoc w stosunku do kobiet, Józef jawi się jako mężczyzna okazujący szacunek, delikatny, który – choć nie ma wszystkich informacji – opowiada się za reputacją, godnością i życiem Maryi. A wobec jego wątpliwości, jak postąpić najlepiej, Bóg pomógł mu w wyborze, oświetlając jego osąd”18.

Wiele razy, czytając „Ewangelie dzieciństwa”, zastanawiamy się, dlaczego Bóg nie zadziałał bezpośrednio i wyraźnie. Ale Bóg interweniuje poprzez wydarzenia i ludzi. Józef jest człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się o początki historii odkupienia. Jest on prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg działa ufając w twórczą odwagę tego człowieka, który przybywając do Betlejem i nie znajdując miejsca, gdzie Maryja mogłaby porodzić, przystosowuje stajnię i urządza tak, aby stała się jak najbardziej gościnnym miejscem dla przychodzącego na świat Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7). W obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który chce zabić Dziecko, po raz kolejny we śnie Józef zostaje ostrzeżony, by bronić Dziecięcia, i w środku nocy organizuje ucieczkę do Egiptu (por. Mt 2, 13-14).

Bóg ufa temu człowiekowi, podobnie jak Maryja, która odnajduje w Józefie tego, który nie tylko chce ocalić Jej życie, ale który zawsze będzie się troszczył o Nią i o Dziecko. Zatem święty Józef nie może nie być Opiekunem Kościoła, ponieważ Kościół jest kontynuacją Ciała Chrystusa w dziejach, a jednocześnie w macierzyństwie Kościoła zacienione jest macierzyństwo Maryi23. Józef, chroniąc Kościół, nieprzerwanie chroni Dziecię i Jego Matkę, a także my, kochając Kościół, wciąż kochamy Dziecię i Jego Matkę.
deon.pl/…ranciszka-o-sw-jozefie,1075213
Matricaria
Papież Franciszek z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego ogłosił od dziś do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa.

Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą …More
Papież Franciszek z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca Maryi patronem Kościoła katolickiego ogłosił od dziś do 8 grudnia 2021 roku specjalny „Rok" poświęcony Opiekunowi Jezusa.

Odpust zupełny zostaje udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 minut podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.

Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu tego roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również uzyskać Odpust zupełny.

papiez.wiara.pl/…43165.Odpusty-na-Rok-sw-Jozefa
One more comment from Matricaria
Matricaria
Piękne wizje miała ta błogosławiona zakonnica,podobnie jak wiele innych zakonnic przed nią,św.Brygida,Maria z Agredy to te najbardziej znane.Przez te wybrane kobiety niebo zaspokajało pobożną ciekawość wiernych, podobnie jak my bezskutecznie marzących o wehikule czasu.Zamiast tego są wizjonerki uchylające zasłony tajemnicy co do szczegółów wydarzeń.Dzięki nim od wieków malarze mają gotową …More
Piękne wizje miała ta błogosławiona zakonnica,podobnie jak wiele innych zakonnic przed nią,św.Brygida,Maria z Agredy to te najbardziej znane.Przez te wybrane kobiety niebo zaspokajało pobożną ciekawość wiernych, podobnie jak my bezskutecznie marzących o wehikule czasu.Zamiast tego są wizjonerki uchylające zasłony tajemnicy co do szczegółów wydarzeń.Dzięki nim od wieków malarze mają gotową inspirację do tematów religijnych,wiedzą jak przedstawiać św.Józefa i całe Boże Narodzenie w którym tak doniosłą odegrał rolę.
ELOHIM.
Mam dystans do objawień. Wierzę tylko w Słowo Boże
Fiołek
Jakim wdowcem skoro już w b młodym wieku wybrał życie w czystości?
Weronika....S
Święty Józef był dojrzałym mężczyzną, gdy został mężem Maryi. Był wdowcem, którego synowie są w Ewangelii nazwani braćmi Chrystusa. Takiego Pan Bóg wybrał, aby był opiekunem nie tylko dla Jezusa, ale i dla nastoletniej Maryi. Jest on określany oblubieńcem Maryi, ale to nie ma związku z dzisiejszym znaczeniem tego słowa. Rola św. Józefa to opieka, która otoczył Syna Bożego i Jego Matkę, zwaną …More
Święty Józef był dojrzałym mężczyzną, gdy został mężem Maryi. Był wdowcem, którego synowie są w Ewangelii nazwani braćmi Chrystusa. Takiego Pan Bóg wybrał, aby był opiekunem nie tylko dla Jezusa, ale i dla nastoletniej Maryi. Jest on określany oblubieńcem Maryi, ale to nie ma związku z dzisiejszym znaczeniem tego słowa. Rola św. Józefa to opieka, która otoczył Syna Bożego i Jego Matkę, zwaną przez Kościół Matka Bożą.
Radek33
„Józef był z pomiędzy sześciu braci trzecim z rzędu – czytamy w zapisie objawień błogosławionej mistyczki. - Rodzice jego mieszkali w wielkim budynku przed Betlejem, w domu, w którym niegdyś urodził się Dawid, lecz którego tylko jeszcze główne istniały mury. Ojciec jego nazywał się Jakub. Przed domem było wielkie podwórze, a właściwie ogród, w którym znajdowało się źródło, osłonięte z wierzchu …More
„Józef był z pomiędzy sześciu braci trzecim z rzędu – czytamy w zapisie objawień błogosławionej mistyczki. - Rodzice jego mieszkali w wielkim budynku przed Betlejem, w domu, w którym niegdyś urodził się Dawid, lecz którego tylko jeszcze główne istniały mury. Ojciec jego nazywał się Jakub. Przed domem było wielkie podwórze, a właściwie ogród, w którym znajdowało się źródło, osłonięte z wierzchu domkiem kamiennym; woda z tego źródła wytryskiwała z łbów zwierzęcych. Ogród otoczony był murami i alejami. Józef miał może lat osiem. Był zupełnie innym aniżeli bracia..."