Prečo si niečo želáš od padajúcej hviezdy, keď sa môžeš modliť k Tomu, kto ich stvoril? Včera v noci som stretla muža svojich snov. V 4.tej kapitoleMore
Prečo si niečo želáš od padajúcej hviezdy, keď sa môžeš modliť k Tomu, kto ich stvoril?

Včera v noci som stretla muža svojich snov. V 4.tej kapitole