CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Posłuszeństwa Bogu i wierności Kościołowi nie można łączyć ze
ślepym poddaństwem, które jest wrogiem jednego i drugiego:

"Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29).

I dotyczy to zarówno duchownych zakonnych, jak i świeckich, których milczenie w obliczu rozpadu Kościoła musi się teraz skończyć.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Sposób przeprowadzania wizytacji z naruszeniem wszystkich norm kanonicznych i najbardziej elementarnych zasad prawnych,


zastraszanie i groźby

charakteryzujące przesłuchania, którym poddawane są zakonnice, oraz

przemoc psychiczna

stosowana wobec mieszkanek wyżej wymienionych klasztorów, wbrew zasadom miłosierdzia i sprawiedliwości, które powinny inspirować działania urzędników dykasterii…More
.
Sposób przeprowadzania wizytacji z naruszeniem wszystkich norm kanonicznych i najbardziej elementarnych zasad prawnych,


zastraszanie i groźby

charakteryzujące przesłuchania, którym poddawane są zakonnice, oraz

przemoc psychiczna

stosowana wobec mieszkanek wyżej wymienionych klasztorów, wbrew zasadom miłosierdzia i sprawiedliwości, które powinny inspirować działania urzędników dykasterii papieskiej, ujawniają w niepokojący sposób uprzedzenia i intencje prześladowcze, które przyświecają wizytatorom, cynicznym wykonawcom poleceń prefekta, kardynała João Braz de Avis, i sekretarza, monsiniora José Rodrígueza Carballo, wykonujących precyzyjne instrukcje Bergoglio.

Niezależnie od wspólnoty, nękanie wizytatorów w celu podzielenia zakonnic jest zawsze takie samo, podobnie jak próba wywarcia silnej presji psychologicznej, aż do wymuszenia na prywatnych sumieniach osób, które są przyzwyczajone do życia w ciszy i skupieniu modlitwy i pokuty.
.
MementoMori+++
A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi! Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała …More
A głos, który słyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach: Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi! Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. I rzecze mi: Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie słodka jak miód. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą napełniły się moje wnętrzności. I mówił mi: Trzeba ci znów prorokować o ludach, narodach, językach i o wielu królach” (Ap 10,8-11).

Św. Jan otrzymał ponowienie nakazu wypełnienia trudnej misji głoszenia Bożego orędzia, które dla głosiciela jest słodkie i gorzkie zarazem. Słodkie – bo przynosi radość pomagania w zbawieniu, gorzkie – bo często jest wyśmiewane i odrzucane z pogardą. Głoszenie Ewangelii łączy się z goryczą patrzenia, jak jest ona lekceważona i zwalczana. Lekceważenie słowa Bożego wywołuje konieczność bolesnych wydarzeń, zapowiedzianych przez trąbiących aniołów. Bóg dał nam swoje słowo, abyśmy uwierzyli i osiągnęli zbawienie. „Skoro bowiem świat przez mądrość nie poznał Boga w mądrości Bożej, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących” – stwierdza św. Paweł (1 Kor 1,21). Zbawcze słowo Boże zostało jednak odrzucone przez wielu. Tak było i tak nadal się dzieje z powodu podszeptu szatana i ludzkiej niewiedzy. Niektórzy ludzie bowiem sami słowa Bożego nie przyjmują, a dodatkowo jeszcze utrudniają przekazywanie go innym. Usiłują jakby wytrącić z ręki lekarza lekarstwo podawane tym, którzy chcą je przyjąć. Zachowują się jak szatan, który zwalcza słowo Boże, ponieważ wie, że ono rozbudza wiarę i przynosi zbawienie. Tego w swojej złośliwości nie potrafi znieść, dla tego wypowiada wojnę wszystkim głosicielom słowa Bożego, pobudza do prześladowania ich.

Ponieważ zbawcze słowo Boże jest odrzucane, a jego głosiciele – prześladowani, dlatego świat ściąga na siebie bolesne wydarzenia, zapowiadane przez otwierane pieczęcie i apokaliptyczne trąby. Muszą one dotknąć świat, aby dzięki nim jakaś część ludzkości nawróciła się i uniknęła wiecznego potępienia. Muszą dotknąć ludzi jak dręcząca choroba, wywoływana przez świadome odrzucenie leczenia. Muszą dotknąć świat bolesne wydarzenia, zwiastowane przez apokaliptycznych trębaczy, bo ludzkość ciągle odrzuca Lekarza i podawane jej lekarstwo słowa Bożego i sakramentów. Odrzucając leczące słowo Boże, ludzkość poddaje się wpływom szatana. Ten zaś ma upodobanie w dręczeniu jej. Wiedzą o tym głosiciele słowa Bożego, dlatego ich wnętrze napełnia się bólem i goryczą, gdy spostrzegają lekceważące podchodzenie do Ewangelii i innych środków, które dał nam Bóg dla naszego zbawienia.


Ósmy, dziewiąty i jedenasty rozdział Apokalipsy św. Jana mówi o siedmiu trąbiących aniołach. Mogą oni trąbić, bo pozwolił im to czynić Baranek, Jezus Chrystus, który oddał za nas swoje życie na krzyżu. Zezwolił przez otwarcie siódmej pieczęci (Ap 8). Nie była to pieczęć pierwsza, lecz ostatnia. Do jej otwarcia jakby został zmuszony. To ludzkość zmusiła Go do otwarcia tej pieczęci. Wymusiła otwarcie jej swoim złym postępowaniem, duchowym snem, letargiem. Trąby różnych dotkliwych wydarzeń mają ją obudzić z tego niebezpiecznego snu. Wydarzenia zapowiedziane przez siedmiu trębaczy mają potrząsnąć ludzkością, śpiącą w duchowym zobojętnieniu. Im głębszy jest ten sen, tym silniejszy musi być głos trąby. Przez otwarcie ostatniej pieczęci Baranek okazał ludzkości swoją surową dobroć, aby powstrzymać ją od podążania w stronę „jeziora ognia i siarki ”.Ostrzeżenia Księgi Apokalipsy są surowe. Nie muszą jednak spaść na nas zapowiedziane nieszczęścia. Baranek, który trzyma swoje ręce na pieczęciach, może wszystko powstrzymać lub skrócić"
m.rekinek
Posłuszeństwa Bogu i wierności Kościołowi nie można łączyć ze ślepym poddaństwem, które jest wrogiem jednego i drugiego: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi" (Dz 5, 29). I dotyczy to zarówno duchownych zakonnych, jak i świeckich, których milczenie w obliczu rozpadu Kościoła musi się teraz skończyć.
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
To dlaczego, Kościół wspiera swoich wrogów? Przecież fałszywy prorok wymieniany jest w Liturgii Mszy Św. nawet przez Kapłanów odprawiających Msze Św. Trydenckie!!!
Czyżby Kapłani nie wiedzieli kim jest tak naprawdę bp. Rzymu, uzurpujący sobie prawa Papieża - Franciszek? Czy za mało jest jeszcze dowodów?
A jeśli wiedzą i wymieniają go w czasie Mszy Św. to nie jest to zdradą Chrystusa?
Nie ma się …More
To dlaczego, Kościół wspiera swoich wrogów? Przecież fałszywy prorok wymieniany jest w Liturgii Mszy Św. nawet przez Kapłanów odprawiających Msze Św. Trydenckie!!!
Czyżby Kapłani nie wiedzieli kim jest tak naprawdę bp. Rzymu, uzurpujący sobie prawa Papieża - Franciszek? Czy za mało jest jeszcze dowodów?
A jeśli wiedzą i wymieniają go w czasie Mszy Św. to nie jest to zdradą Chrystusa?
Nie ma się co dziwić, że niszczy zakony kontemplacyjne, taka jest jego misja, którą wiernie wykonuje i wiernie służy swemu bogu! Żeby nasi Kapłani byli tak wierni prawdziwemu Bogu i odważnie przeciwstawiali się tym masońskim nakazom i niszczeniu naszej wiary!
Edward7
Bergoglio zawiesza kapitułę * bazyliki ustanowionej przez papieża św. Leona IX w 1053 roku. Czy zamierza przerwać tę nieustanną modlitwę w Bazylice i zmniejszyć liczbę Mszy?

.... reformy mają na celu drastyczne zmniejszenie liczby mszy do dwóch dziennie. Obie Msze św. będą odprawiane w języku włoskim i będą transmitowane przez watykańskie media, zwalniając w ten sposób miejsce dla turystów i …More
Bergoglio zawiesza kapitułę * bazyliki ustanowionej przez papieża św. Leona IX w 1053 roku. Czy zamierza przerwać tę nieustanną modlitwę w Bazylice i zmniejszyć liczbę Mszy?

.... reformy mają na celu drastyczne zmniejszenie liczby mszy do dwóch dziennie. Obie Msze św. będą odprawiane w języku włoskim i będą transmitowane przez watykańskie media, zwalniając w ten sposób miejsce dla turystów i innych działań w bazylice. ..

religionlavozlibre.blogspot.com/2021/10/conmocion-por-el-ultimo-derribo-de.html