Clicks522
Coburg

Posolstvo Kráľovnej pomoci, 15. septembra 2021, Dechtice

Vaše srdcia budú zraňované

„Moje milované deti! Pozrite sa na Najsvätejšie Srdce môjho Syna a moje prečisté Srdce, ktorým ste sa s láskou zasvätili. Naše Srdcia horia láskou k vám a vy ste prijali toto svetlo lásky. Ale sú aj ovinuté tŕním urážok, nevďačností a opovrhovania, lebo sa nekoná dostatočné pokánie. Preto šírte svetlo pravdy, že treba konať pokánie za všetko zlo, čo sa deje vo svete a zraňuje tak naše presväté Srdcia. Moje deti, ktoré ste sa nám úplne darovali vedzte, že ako naše Srdcia sú zraňované, tak budú zraňované aj vaše z prichádzajúcich udalostí. V tichu zjednotené s nami, obetujte bolesti vašich sŕdc ako pokánie za odčinenie urážok, ktoré sa dostávajú Trojjedinému Bohu. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.“
Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. septembra 2021