Clicks59
fil.news

Diyosesis ng US, "Ang Tagumpay ay Nagbubunga ng Tagumpay"

Noong nakaraang limang taon, 25 pari ang inordina para sa maliit na diyosesis sa Lincoln, Nebraska. Isang dahilan sa pag-unlad ng bokasyon ng pagpapari ay ang 40 taong mahigit ng matatag na mga obispong Katoliko.

Sa kanyang pagsasalita sa catholicworldreport.com (Enero 17), sinabi ni Obispo James Conley ng Lincoln, isang kumberte, na ang kanyang mga hinalinhinan sa "magulong mga taon pagkatapos ng conciliar" ay "napakalinaw" sa kanilang turo at "sobrang tapat" sa turo at liturhiya ng Simbahan. Ayon kay Conley pagkatapos ng Konseho "lahat ay maaaring damputin".

Lincoln ang may pinakamataas na bilang ng mga seminarista sa bawat Katoliko sa Estados Unidos - 39 na seminarista at 96,000 Katoliko. Mayroong 146 na aktibong pari. Ang kanilang karaniwang edad ay 41. Sinabi ni Conley na minana niya ang isang mahusay na diyosesis at hindi niya ito nais "magulo" ngunit nais niya itong "ipagpatuloy". Idinagdag pa niya, "Ang tagumpay ay nagbubunga ng tagumpay".

picture: James Conley, #newsRhgpkdyykc