Clicks62
vi.news

Một lần nữa: Francis chọn ban phước mà không có phước lành

Francis lại một lần nữa từ chối ban phước lành cho Giáo hoàng trong buổi họp báo ngày 30 tháng 11 cho một hội nghị thượng đỉnh 3.500 trẻ em của Hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi trường quốc tế - "I can".

Cuối buổi hội kiến, ông yêu cầu mọi người âm thầm cầu nguyện cho nhau.

Sau đó, Francis đã thêm vào rằng "xin Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Amen." Ông không cầu khẩn Thiên Chúa, cũng không nói như một linh mục nhân danh ông, cũng không làm dấu thánh giá (video dưới đây).

#newsJpsprgyzvl