Clicks1.1K
Libor Halik

Jed zabral, zednáři ho odklízejí? R.2016 prozradil, že Benedikt XVI. nerezignoval na papežství plně

Tento prefekt papežského domu byl 11.9.2020 hospitalizován s vážnými problémy s ledvinami. Od r.2003 Gänswein dodnes je osobním sekretářem papeže Benedikta XVI. R.2012 jmenován prefektem papežského domu. Tento post zastává dodnes. (L: oba posty zastává dodnes, je s Benediktem i s Bergogliem - Františkem) Dle proroctví však papež Benedikt XVI. nezůstává zcela opuštěn i za nejvíce proantikristovského pačamamsko-luterského antipapežství Bergogliova - Františkova. fromrome.info/…d-with-severe-kidney-problems/

Čo hovoria vízie blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej o falošnej cirkvi, dvoch pápežoch, zatvorených kostoloch a posledných časoch? Zdroj: Return To Tradition 09.06.2020
00:01:45.492 Vatšina obsahu tohto videá
00:01:49.683 dle knihy Complete visions of blessed Anne Catherine Emmmerich
00:02:42.278 Pripadalo mi to, ako keby sa ľudia rozdelili na dva tábory.
00:02:46.914 13. máj 1820: Tiež som videla dvoch pápežov a ich vzťah medzi sebou.
00:02:52.542 Videla som aké nedozierne následky bude mať táto falošná Cirkev.
00:02:57.571 Videla som čoraz vyššie počty heretikov od výmyslu sveta,
00:02:59.904 ktorí prišli do Ríma.....
00:03:07.461 (potom) Celé katolícke komunity boli utláčané, sužované, zatvárané
00:03:11.575 a zbavované slobody.
00:03:13.660 Videla som zatvárať mnohé kostoly (L: František použil koronavirovou paniku k tomu a Benedikt XVI. mlčel)
00:05:21.692 Cirkev bola veľmi rýchlo znovu postavená a bola nádhernejšia ako predtým (L: to je nádej !!!)
00:05:27.090 10. august 1820: Videla som svatého otca veľmi trpieť.
00:05:32.591 Žije v inom paláci než predtým (L: Benedikt XVI. od neúplné rezignace přestal žít v papežském paláci)
00:05:56.980 Ľudia sa musia úprimne modliť za vykorenenie temnej cirkvi.
00:05:59.971 ...do Ríma, kde som videla svatého otca
00:06:05.309 Stále sa ukrýva, aby sa vyhol nebezpečným požiadavkám na neho.
00:06:08.363 Stále je velmi slabý a vyčerpaný (L: takovým je Benedikt XVI., ne František - Bergoglio)
00:06:14.487 Teraz može veriť len pár ľuďom, a to je dovod prečo sa ukrýva.
00:06:16.955 Stále mu však robí spoločnosť starý kňaz, ktorý je veľmi prostoduchý a zbožný.
00:06:21.576 Je to jeho priateľ, a kvoli jeho prostoduchosti si nemysleli,
00:06:24.924 že by stálo za to ho odstrániť, lenže tento muž je obdarený mnohými milosťami od Boha.
00:06:29.267 Vidí a všíma si veľmi veľa vecí, o ktorých oddane informuje svatého otca
00:06:36.602 o zradcoch a zlosynoch, ktorí sú prítomní medzi vysoko postavenýi služobníkmi
00:06:41.084 žijúcimi v jeho blízkosti, aby o nich vedel.
00:06:48.020 Rím
00:07:25.679 v kostole (Santa Maria Maggiore) sa neslúžila omša
00:07:35.611 (Matka Božia) dodala, že ľudia sa musia horlivo modliť s rozprestretými rukami,
00:07:51.926 ...za to, aby temná cirkev odišla z Ríma.
00:07:59.181 (Matka Božia) Povedala mi, že keby čo i len jeden kňaz dokázal
00:08:02.025 odslúžiť nekrvavú obetu rovnako dostojne a ochotne ako apoštoli,
00:08:06.569 dokázal by odvrátiť všetky pohromy, ktoré majú prísť. (L: Jako kněz o to usiluji)
00:09:14.882 12. september 1820: Videla som stavbu zvlášneho kostola, ktorá sa vymykala každému pravidlu.
00:09:20.130 Žiadni anjeli nedozerali na stavebnú činnosť.
00:09:23.796 V tomto kostole nič shora nepochádzalo. Boli tam len rozpory a chaos.
00:09:28.363 Pravdepodobne je to kostol vytvorený ľuďmi podľa najnovšej módy,
00:09:32.145 rovnako ako nová neortodoxná cirkev v Ríme.
00:09:35.408 Jedna celosvetová cirkev falošného proroka, ktorá sa zdá byť rovnakého razenia.
00:09:38.899 Opať som videla ten čudný veľký kostol, ktorý stavali v Ríme.
00:09:42.919 Nič na ňom nebolo svaté.
00:09:44.742 Podobne som videla aj hnutie vedené kňazmi,
00:09:47.328 ktorému pomáhali anjeli, svätí a ďalší kresťania,
00:09:51.115 ALE v tom čudnom VEĽKOM kostole, všetka práca bola konaná mechanicky,
00:09:55.026 podľa súboru predpisov a vzorcov.
00:09:57.720 Všetko bolo robené podľa ľudského rozumu.
00:10:01.356 Videla som v ňom všetky druhy ľudí, vecí, doktrín a názorov.
00:10:04.601 Bolo na ňom čosi pyšné, opovážlivé a násilné.
00:10:07.340 Vyzeral byť veľmi populárny.
00:10:09.927 Nevidela som tam však jediného anjela ani svatého, kto by pomáhal pri práci.
00:11:18.775 kostol vymyslený ľuďmi ako nová neortodoxná cirkev v Ríme.
00:11:34.890 Kňazi všetko dovolili a omšu slúžili s veľku neúctou.
00:11:38.703 len málo ľudí zostalo stále zbožných, a malo zdravý názor na veci
00:11:42.305 Na verande kostola som videla stáť Židov - Hebrajcov (Oni jsou tí, ktorí prijmu Antikista Ján 5,43)
00:11:52.101 To všetko ma veľmi znepokojilo.
00:12:15.106 v Ríme sotva nájdete 100 kňazov, ktorí by neboli oklamaní.
00:12:29.450 Často v Ríme vídavam nízkeho čierneho muža (tj. asi černocha Obamu - Antikrista)
00:12:32.540 pre ktorého mnohí pracujú bez toho, aby presne vedeli, kde to končí.
00:12:36.494 Svojich agentov má nastrčených aj v novej temnej cirkvi.
00:12:40.140 Ak pápež opustí Rím, nepriatelia Cirkvi získajú prevahu.
00:12:45.000 Vidím tohto nízkeho čierneho muža (tj. asi černocha Obamu) v jeho zemi (tj. v USA, kde býval presidentom) všeobecne páchať mnohé krádeže a falšovať veci.
00:12:47.377 Náboženstvo je tam tak zručne podkopané a potlačené,
00:12:51.263 že tam (tj. v celých USA s 300 miliony obyvateľov a z toho 150 milionov katolíkov) horko-ťažko nájdete 100 zbožných kňazov.
00:12:57.810 všetci, dokonca aj církevní pracovníci sa snažia cirkev zničiť a jej ruiny sú na dosah.
00:13:16.586 kostol sv. Petra v ruinách,
00:13:22.272 žiadny kňaz nerobí ničenie cirkvi otvorene pred inými
00:13:32.454 Pán Ježiš je povedal, že
00:13:37.237 tento presun Cirkvi z jedného miesta na iné vyzerá, ako by bola v úplnom úpadku. (L: Možno sa presunuje centrum Cirkvi k Slovanom do Ruska, ktoré sa brzy obráti za nového cára)
00:13:42.989 Lenže znova povstane, aj keby zostal len jediný katolík,
00:14:22.909 pápež už nevládal chodiť.
00:14:29.495 Cirkevní pracovníci z jeho vnútorného kruhu vyzerali falošne a chýbala im horlivosť, nepáčili sa mi.
00:14:34.465 Povedala som pápežovi, koho má vymenovať už čoskoro na biskupov. (tj. v čase kedy pápež Benedikt XVI. bol slobodným) Tiež som mu povedala, že nesmie opustiť Rím, nastal by chaos.
00:14:43.781 Pápež si myslel, že zlo je neodvratné a mal by teda odísť, aby zachránil aj seba.
00:14:53.337 Pápež je ešte stále mnohrakými sposobmi pripútaný k svetským veciam.
00:15:02.399 Zdá sa, že všetci z Cirkvi utekajú. Všade vidím úplnú slepotu.
00:15:20.297 Dlhé sprievody deformovaných biskupov takmer všetkých z calého sveta, iba zopár bolo dokonale zdravých.
00:15:50.008 Pápež mal bázeň pred Bohom a vytrvalo sa modlil.
00:15:55.474 Oslabovala ho staroba a veľa trápenia.
00:15:57.234 Hlavu mal zvesenú a kolísala sa mu zo strany na stranu,
00:16:00.602 často omdlieval a zdalo sa že umiera.
00:16:28.877 všetci katolíckí kňazi demolovali Cirkev.
00:16:37.319 Katolícka viera sa uchováva iba na niekorých miestách v niektorých rodinách, ktoré Boh chránil pred pohromami a vojnami.
00:16:49.504 Pán Ježiš mi ukázal malú piesočnatú oblasť v Európe a povedal mi: "Tu je Prusko - nepriateľ."
00:16:55.940 Pán Ježiš: "Moskva, moskovská zem, odkiaľ prídu mnohé zlá."
00:17:06.464 Vidím veľa exkomunikovaných kňazov, ktorí o tom ani nevedia. Sami sa exkomunikovali (tj. vylúčili z Cirkvi) tým,
00:17:11.401 že spolupracovali so zlými organizáciami na ktoré bola uvaléná anatéma -
00:17:19.211 so slobodomurármi-zednáři
00:17:47.960 Bolo (diablom) naplánované, že všetci sa stanú členmi čiernej zlej cirkvi, ekumenickej zo všetkými sektami
00:18:06.162 to bude v čase keď vláda Antikrista bude už za dverami
00:18:12.342 To bude príčinou najvačšieho rozkolu, aký kedy svet poznal.
00:18:28.030 nový bezbožný kostol mal pobrať všetkých evanjelikálov, katolíkov a všetky denominácie s jedný pastierom (tj. Bergogliova - Františkova lutersko pačamamská sekta)
00:18:36.225 Mal tam byť pápež so stálym platom bez vlastníctva bez cirkevného majetku.
00:18:38.515 Všetko bolo pripravené, veľa vecí bolo dokončených,
00:18:41.934 ale na mieste oltára bola len ohavnosť a spúšť.
00:18:46.529 Taká má byť nová cirkev, ktorá podpálila tú starú, lenže Boh mal inšie plány.
00:19:17.882 Uprostred týchto katastrof som opať videla 12 nových apoštolov
00:19:21.361 pracujúcich v roznych krajinách, ktorí o sebe navzájom nevedeli,
00:19:24.287 ale každý dostával prúd živej vody zhora.
Viz: youtube.com/watch?v=0hVuWvmQyzo a Vízie blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej o falošnej cirkvi