Anton Čulen
31.3K

Janko Silan: Kňaz katolícky vždy je pripravený trpieť aj umrieť, pritom prijať hosťov, tešiť sa, …

Janko Silan: Kňaz katolícky vždy je pripravený trpieť aj umrieť, pritom prijať hosťov, tešiť sa, spievať, že veď strach tu neni uprostred zriekaní a …
apredsasatoci
Ktorého kňaza máte na myslí? Toho ženatého, alebo toho......
Anton Čulen
Msgr. Viktor Trstenský: „Ťažko ti proti ostňu sa vzpierať “. Bohabojní i pri mnohých ťažkostiach, aj keby boli podľa zdania bezbožníkov mŕtvi, víťazia a pretrvávajú veky. Protivníci Boha, keď aj kde-tu víťazia, v skutočnosti prehrávajú sizyfovský boj
alianciazanedelu.sk/archiv/11000
a b c
asi mysli knaza, toho podla Biblie, 1. list Timoteovi:
Spoľahlivé je toto slovo: Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. 2 Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, 3 nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; 4 musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Ak …More
asi mysli knaza, toho podla Biblie, 1. list Timoteovi:
Spoľahlivé je toto slovo: Ak sa niekto chce stať biskupom, túži po dobrej úlohe. 2 Biskup musí byť bezúhonný, muž jednej ženy, triezvy, uvážlivý, slušný, pohostinný, schopný učiť, 3 nie pijan, nie bitkár, ale mierny, nie neznášanlivý ani lakomec; 4 musí dobre viesť vlastnú domácnosť, deti učiť poslušnosti so všetkou dôstojnosťou. 5 Ak niekto nevie viesť vlastnú domácnosť, ako sa bude starať o Božiu cirkev?