yola.93
. Słowami z Ewangelii św. Jana: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" udzieliła ostatecznej porady, gdyż kto szukającemu porady wskaże na Chrystusa i Jego słowo,