Clicks15
vi.news

Francis muốn có một loại vắc xin vô đạo đức và không an toàn "cho tất cả"

Sẽ rất "buồn" nếu vắc-xin coronavirus chủ yếu được tiêm cho người giàu, hoặc nếu vắc-xin như vậy trở thành tài sản của một quốc gia cụ thể và "không còn dành cho tất cả mọi người nữa", Francis nói với Ngân hàng Dược phẩm Ý hôm 19/9.

Ông cứ khăng khăng khăng khăng rằng vắc-xin “phải được phổ biến cho tất cả mọi người”, nhưng không hề nhận thức được các vấn đề đạo đức và khoa học vốn có của nó.

Ví dụ, một loại vắc xin coronavirus có thể sẽ sử dụng các kỹ thuật di truyền như phương pháp mRNA được sử dụng bởi ít nhất bởi một nhà phát triển vắc xin hàng đầu. Phương pháp này không an toàn vì nó chưa từng được thử nghiệm trước đây.

Hơn nữa, một số loại vắc xin sử dụng các dòng tế bào có nguồn gốc từ những đứa trẻ bị phá thai.

Hình ảnh: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsJfocazytlu