Clicks1.1K
mk2017
2
Ocalenie. - Ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat - ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej. Aby nie dać się zwieść …More
Ocalenie.

- Ponieważ nawałnica zła przelewa się przez świat - ocalenie jest tylko w modlitwie, pokucie i czynach miłosierdzia wobec braci tak samo zagrożonych w duszy swojej.
Aby nie dać się zwieść szatanowi, trzeba trwać w stanie łaski uświęcającej, w stanie modlitwy i nieustającego wzywania Mojego Imienia, tkwić w Kościele, żyjąc pełnią darów Moich tam otrzymywanych.
Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o Miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia.
To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru, z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.
Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron: w stronę BOGA albo w stronę szatana, który jak pająk swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej, nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codzienności swojej. / JEZUS
SP 336

Słowo Pouczenia. A. Lenczewska/
mk2017
Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o Miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia.
Jota-jotka
To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru, z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron:
w stronę BOGA
albo w stronę szatana,
który jak pająk swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej,
nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codz…
More
To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru, z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron:
w stronę BOGA
albo w stronę szatana,
który jak pająk swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej,
nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codzienności swojej.