mk2017
Nie trzeba się lękać, ale trzeba ze wszystkich sił przylgnąć do Ran Moich i wołać o Miłosierdzie Moje w godzinie sądu nad światem, jaka trwa i zmierza do ostatecznego rozstrzygnięcia.
Jota-jotka
To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru, z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron:
w stronę BOGA
albo w stronę szatana,
który jak pająk swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej,
nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codz…
More
To rozstrzygnięcie odbywa się w sercu każdego człowieka i każdy wydaje wyrok na siebie swoją decyzją wyboru, z chwili na chwilę i swoją postawą wobec braci.

Rzeczy drobne, czyny pozornie mało znaczące prowadzą coraz głębiej w jedną z dwu stron:
w stronę BOGA
albo w stronę szatana,
który jak pająk swą zdobycz oplątuje coraz ciaśniej,
nićmi ułudy i zaślepienia tych, którzy nie są Mi wierni w codzienności swojej.