02:30
Maja 21
11.5K
BOGACTWO ARAMAIKI, JĘZYK, KTÓRYM MÓWIŁ JEZUS - KOŚCIÓŁ KATOLICKI TO MA "Dlaczego Jezus mówił po aramejsku, a nie po hebrajsku? To pytanie, które nurtuje mnie przez większość mojego życia. …More
BOGACTWO ARAMAIKI, JĘZYK, KTÓRYM MÓWIŁ JEZUS
- KOŚCIÓŁ KATOLICKI TO MA

"Dlaczego Jezus mówił po aramejsku, a nie po hebrajsku? To pytanie, które nurtuje mnie przez większość mojego życia. Znałem wielu Żydów przez całe życie i wszyscy mówili po hebrajsku. Dlatego właśnie założyłem, że Jezus będąc Żydem mówi również po hebrajsku. To założenie jest podstawą wielu problemów w naszym społeczeństwie. Oceniamy rzeczy po tym, jak są teraz, a nie jak było wtedy.

Przedstawiono mi ten fakt około czternastu lat temu, gdy miejscowy proboszcz parafii powiedział zgromadzonym, że Jezus mówi po łacinie, a Kościół katolicki jest najstarszym i oryginalnym Kościołem chrześcijańskim. Wiedziałem, że Jezus nie mówi po łacinie - może tylko kilka słów, ale to wszystko. Wtedy zacząłem studiować, jakim językiem On właściwie mówił i jakim językiem posługiwał się naród żydowski w czasach Chrystusa.

Ogólnym konsensusem religijnych uczonych i historyków jest, że Jezus i jego uczniowie w I wieku n.e. mówili przede wszystkim po aramejsku, tradycyjnym językiem Judei. Ich aramejski był najprawdopodobniej galilejskim dialektem różnym od Jerozolimy. Jezus większość czasu spędzał we wspólnotach Nazaretu i Kafarnaum w Galilei, które były wioskami aramejskimi.

Aramejski to także starożytny język mający ponad 3800 lat. W Biblii starożytny Aram był częścią Syrii. Język aramejski ma swoje początki w Aramejskich mieście-państwach Damaszek, Hamath i Arpad. Alfabet w tamtym czasie był podobny do alfabetu fenickiego. Wraz z wyłonieniem kraju Syrii, państwa Aramejskie uczyniły go swoim językiem urzędowym.

W Księdze Rodzaju 31 Jakub zawierał przymierze ze swoim teściem Labanem. Księga Rodzaju 31:47 brzmi: „Laban nazwał ją Jegar-sahadutha, a Jakub Galeed. ”Nadaje aramejskie imię i hebrajskie imię dla tego samego miejsca. To wskazuje na to, że patriarchowie (Abraham, Izaak, Jakub) mówili po hebrajsku (język kanaanu), podczas gdy Laban, który mieszkał w Haranie, mówił po aramejsku (lub syryjsku). Oczywiście Jacob był dwujęzyczny.

Po podbiciu przez Imperium Asyryjskie ziem na zachód od rzeki Eufrat, Tiglath-Pileser II (król Asyrii od 967 do 935 p.n.e.) uczynił aramejski drugim językiem urzędowym Imperium, a język akadyjski pierwszym. Później Dariusz I (król Imperium Achaemenidów, od 522 do 486 p.n.e.) przyjął go jako język podstawowy, nad Akadyjskim. W związku z tym wykorzystanie aramejskiego obejmowało rozległe obszary, ostatecznie rozdzielając się na wschodni i zachodni dialekt oraz wiele drobnych dialektów. Aramejski to naprawdę rodzina językowa, z wariacjami, które mogą być niezrozumiałe dla innych mówców aramejskich.

Kiedy Imperium Achaemenidów upadło na Aleksandra Wielkiego w 330 B. C wszyscy musieli zacząć używać języka greckiego, jednak większość ludzi nadal mówiła także po aramejsku. Kiedy Aleksander Wielki umarł, a jego generałowie przejęli Imperium – grecki był językiem urzędowym wielu obszarów na Bliskim Wschodzie. Imperium Seleucydów w końcu przejęło większość Ziemi Świętej. Następnie zmusili Żydów do rezygnacji z wielu swoich zwyczajów i rozpoczęcia czczenia swoich bogów. To jest moment, gdy Maccabees prowadził bunt Żydów, aby powstrzymać greckie wpływy. W tym momencie pod przywództwem Maccabeesów Izrael całkowicie odwrócił się od użycia greki ze zwykłymi ludźmi i kontynuował aramejski. Aramejski był językiem handlu, handlu i tym, czym mówiła zwykła osoba.

Wiele ważnych tekstów żydowskich zostało napisanych po aramejsku, w tym Talmud i Zohar, i używano go w rytualnych recytacjach, takich jak Kadysz. Aramejski był używany w jesziwocie (tradycyjne szkoły żydowskie) jako język debaty talmudycznej. Społeczności żydowskie zwykle używały zachodniego dialektu aramejskiego. Zostało to użyte w Księdze Henocha (170 p.n.e.) i w Wojnie Żydowskiej przez Józefa.

Wracając do proboszcza parafii, który powiedział, że Jezus mówił po łacinie, a Kościół katolicki był najstarszym Kościołem chrześcijańskim, to stwierdzenie dało mi do myślenia. Jeśli Jezus mówił po aramejsku, to czy istniał Kościół katolicki, który używał dziś tego języka w swojej Liturgii i odpowiedź naprawdę mnie zszokowała i zaskoczyła- był i był to Kościół Katolicki- Kościół Maronicki.

Kościół maronicki ma jedną z najstarszych liturgii w kościele katolickim. Nawet dzisiaj modlitwy eucharystyczne odbywają się po aramejsku.

MODLITWY EUCHARYSTYCZNE - - OSTATNI SUPER

Ostatnia Wieczerza jest postrzegana przez katolików jako oficjalna instytucja Eucharystii, inaugurująca liturgiczne świętowanie Mszy św.

Podczas gdy dziś Msza jest odprawiana w różnych językach na całym świecie, jest prawdopodobne, że Jezus wypowiedział słowa instytucji w swoim ojczystym języku aramejskim. Dlatego, ten proboszcz parafii miał rację, istnieje Kościół katolicki, który nadal posługuje się oryginalnym językiem, którym Jezus posługiwał się wraz ze swoimi Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy. Wyjdź i ciesz się bogactwem Kościoła Katolickiego i zobacz, jakby to było, gdybyśmy siedzieli przy tym stole prawie 2000 lat temu.

MODLITWY EUCHARYSTYCZNE - DZISIAJ

Cel: (biorę chleb do rąk i modlę się w Syrii)

Aramejskie słowa

wa-byaow-mo haow daq-dom ha-sho dee-leh ma'bed ha-yeh en-sa-bel lah-mo bee-daow qa-dee-sho-to-ba-rekh o-qa-desh waq-so-ya-bel tal-mee-daow kad o-mar: sab a-khool meh-neh khoon ho-no den e-taow fagh-ro deel dah-lo-fai-koon wah-lof sa-gee To jest o ne kto cię kocha i jest tym, który nie musi cię kochać.

Angielskie tłumaczenie

A dzień przed swoją życiodajną pasją wziął chleb w swoje święte ręce. Błogosławił, uświęcił i złamał, i dał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie to wszyscy i jedzcie z tego, bo to jest moje ciało, które jest złamane i dane dla was i dla wielu na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne. Cong: Amen.

Cel: (biorę kielich do rąk i modlę się w Syrii)

Aramejskie słowa

Mam dobrą krew w tym kraju, nie mam krwi na tym świecie. To jest soczewica z soczewicy.

Angielskie tłumaczenie

Podobnie nad kielichem wina zmieszanego z wodą, błogosławił i uświęcił, i dał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie to wszyscy i pijcie z tego, bo to jest moja krew nowego przymierza, która będzie wylana i dana z Tobie i dla wielu na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne. Cong: Amen."

Clive FernandesCatholic Christianity FB

ŹRÓDŁO

catholic365.com/.../the-richness-of-the...
Maja 21
Słowa konsekracji w języku aramejskim, języku Pana Jezusa Chrystusa.