Maja 21
11.5K
Maja 21
Słowa konsekracji w języku aramejskim, języku Pana Jezusa Chrystusa.