Clicks28
vi.news

Gì cũng được: Giám mục cho phép các y tá "xức dầu" cho bệnh nhân

Giám mục Mitchell Rozanski của Springfield, Hoa Kỳ, đã "cho phép" các y tá, vào ngày 25 tháng 3, thực hiện xức dầu [không hợp lệ] cho người bệnh.

Rozanski lên kế hoạch rằng một linh mục sẽ đứng ngoài phòng trong khi một y tá sẽ vào và bôi dầu.

Những lời cầu nguyện có thể được cung cấp qua điện thoại.

Vào ngày 27 tháng 3, CathNewsAgency.com đã báo cáo về điều này. Một giờ sau, Rozanski đã rút lại "sự cho phép" của mình.

#newsHccphermja