Stylita
2371

Boží slovo na den 15.9. A.D. 2022

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten …
Stylita
Svatý mučedník Porfýrij – herec
památka 15. / 28. září
Porfýrij, byl herec a neznaboh. Křesťanství se vždy vysmíval, ale jedenkráte při oslavě narozenin Juliána Odpadlíka (Julianus Apostata, byl v letech 361 až 363 římským císařem), se stalo, že mu byla přisouzena role, ve které předváděl a zesměšňoval křesťanské svaté tajiny.
Když se, ale Porfýrij ponořil do vody, aby se tak vysmál …More
Svatý mučedník Porfýrij – herec
památka 15. / 28. září
Porfýrij, byl herec a neznaboh. Křesťanství se vždy vysmíval, ale jedenkráte při oslavě narozenin Juliána Odpadlíka (Julianus Apostata, byl v letech 361 až 363 římským císařem), se stalo, že mu byla přisouzena role, ve které předváděl a zesměšňoval křesťanské svaté tajiny.
Když se, ale Porfýrij ponořil do vody, aby se tak vysmál svatému křtu, a přitom pronesl slova: «Křtí se služebník Boží Porfýrij, ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha», tu on v tom okamžiku, skrze působení blahodati Boží, uvěřil v Krista.
A když vyšel z vody, vyznal beze strachu svoji víru, že je křesťan, že Kristus je jediným pravým Bohem.
Když Julián poznal, že Porfýrij to myslí naprosto vážně, ihned přikázal, aby ho mučili, ale hrozné mučení nezlomilo víru Porfýrija, setrval v ní až dokonce, kdy mu byla setnuta hlava mečem.
To se stalo roku 361 v městě Efezu v Malé Asii.
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
Stylita
Z denní liturgie
Panny Marie Bolestné - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy …More
Z denní liturgie
Panny Marie Bolestné - Liturgie.cz

1. čtení:
Čtení z listu Židům.
Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu (k Bohu). Ačkoli to byl Syn (Boží), naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal (své dílo), stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.
Zid 5,7-9

Žalm:
K tobě se utíkám, Hospodine, ať nejsem zahanben navěky,
vysvoboď mě, jsi spravedlivý!
Popřej mi sluchu,
rychle mě zachraň!

Buď mi ochrannou skálou,
opevněnou tvrzí k mé záchraně,
vždyť ty jsi má skála a má tvrz,
pro své jméno mě povedeš a budeš řídit.

Vyprostíš mě z léčky pro mě nastražené,
neboť ty jsi mé útočiště.
Do tvých rukou svěřuji svého ducha,
Hospodine, věrný Bože, ty mě vysvobodíš.

Já však, Hospodine, v tebe doufám,
říkám: Ty jsi můj Bůh!
Můj osud je ve tvé ruce,
vysvoboď mě z moci mých úhlavních nepřítel!

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine,
uchovals ji těm, kdo se tě bojí,
popřáváš ji těm, kdo se k tobě utíkají před lidmi.
Zl 31

Evangelium:
Jan 19,25-27