Clicks1.1K
csk.news

Prenasledovaní nemeckí Kartuzáni sa uchádzajú o útočisko u PiusX

Bývalý švajčiarsky opát Martin Werlen OSB, veľmi otvorený proti-katolícky agitátor, nebol iba návštevníkom, ale aj komisárom Marienauského charteru v Nemecku.

Každý mesiac navštevuje chartu, stretáva sa s mníchmi individuálne a pravidelne komunikuje s komunitou. Navonok očarujúci, rozdelil komunitu a zasial medzi mníchmi nedôveru.

Werlen zmenil vedenie. Predsedu nahradil otec Moses Maria, ktorý dostal dvojročné funkčné obdobie „rektora“. V lete roku 2019 bola táto zmena zaznamenaná vo farskom liste rodného mesta otca Mojžiša Bad Wörishofena, vrátane jeho portrétu (pdf strana nižšie).

Werlen sa usiloval o podávanie svätého prijímania do ruky a zaviedol do knižnice moderné knihy. Kňaz a brat, oddaní starým kartuziánskym zvykom a skeptikom z Werlenu, boli nútení presťahovať sa do liberálnejšej budovy charty v Pleterje v Slovinsku.

Zostali tam však len niekoľko týždňov a potom dočasne utiekli do Spolku Svätého Pia X (SSPX) v Rakúsku. PiusX vo Viedni sa o tom zmienil vo svojej nedeľnej homílii.

#newsFuwbmdrcpk

1
2