pl.news
4.1K

Stolica apostolska otwarcie wsparła aborcję i antykoncepcję

Kardynał Pietro Parolin, watykański sekretarz stanu, wziął udział 10 grudnia w spotkaniu ONZ w Marrakeszu w sprawie uchwalenia "Światowego Paktu na Rzecz Migracji".

Ostateczny szkic zawiera 23 wytyczne, nie czyniąc rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi, uchodźcami i migrantami ekonomicznymi.

Szkic wzywa rządy do "edukowania" dziennikarzy i wskazania "terminologii", jakiej powinni używać oraz do "organizacji festiwali, które pozwolą świętować multikulturalizm".

Podstawową wadą dokumentu jest treść artykułu 15, która nakazuje uwzględniać potrzeby zdrowotne imigrantów, z uwzględnieniem wytycznych wydanych przez WHO Ram Priorytetów i Zasad Promocji Zdrowia Uchodźców i Migrantów.

Ten dokument przyznaje duży priorytet "usługom zdrowia reprodukcyjnego", co oznacza w praktyce dostęp do aborcji i antykoncepcji.

II Sobór Watykański nazywa aborcję "ohydną zbrodnią" (Gaudium et Spes 51).

Grafika: Pietro Parolin, © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsTceuacywhs