Clicks404
CÓRKA MARYI

BÓG OJCIEC: Miłuję Moich wrogów, łącznie z tymi, którzy Mnie zadręczają swoją niegodziwością

KSIĘGA PRAWDY

sobota, 10 stycznia 2015 roku, godz. 15.36

Moja najdroższa córko, ludzkość zwróciła się przeciwko Mnie i wszystkiemu, co stworzyłem na Mój obraz, dlatego Mój smutek jest wielki.

Moje dzieci będą uratowane dzięki Interwencji Mojego najmilszego Syna, Jezusa Chrystusa, a to będzie miało miejsce bardzo szybko. Przed tym dniem proszę wszystkich, którzy Mnie kochają, aby przyjęli Prawdę, Mojego Syna i Jego Miłość, aby się modlili o Jego Miłosierdzie.

Wy, którzy kochacie Mojego Syna, musicie pamiętać o Jego obietnicy odkupienia świata i wykorzenienia grzechu, zanim zstąpi Jego chwalebne Królestwo. Życie ciała i duszy będzie wieczne, a ci, którzy przyjmą Miłosierdzie Mojego Syna, zyskają ten wielki Dar. Ci, którzy tego nie zrobią, nie posiądą go.

Przyjdźcie, Moje dzieci, i przyjmijcie Moje Słowo, bo ono jest wieczne i nic go nie zniszczy. Mój przeciwnik kipi ze złości w tym czasie, ponieważ wie, że świat zostanie uwolniony od jego wpływu i podda on strasznie ciężkim doświadczeniom te dusze, które chce popchnąć do odrzucenia Daru Życia Wiecznego.

Wasza wiara w Trójcę Przenajświętszą będzie poddana próbom do granic waszej wytrzymałości i wielu z was upadnie. Prawdziwa wiara wymaga prawdziwego zaufania, a jeśli nie zaufacie obietnicom złożonym przez Mojego Syna, oddzielicie się od Niego.

Wkrótce każde z Moich dzieci otrzyma dowód Mojego Istnienia. Gdy ten znak zostanie dany, nie powątpiewajcie w niego, bo on ma was zaprowadzić do Mojego Schronienia, które wam pozostawiam.

Światu zostało danych wiele znaków świadczących o Moim Istnieniu, ale teraz przynoszę wam dużo więcej. Nie lękajcie się, bo będę poszukiwał każdej duszy i nie ma wśród was nikogo, kogo bym nie kochał czułym Sercem. Miłuję Moich wrogów, łącznie z tymi, którzy Mnie zadręczają swoją niegodziwością. Ale wkrótce Dar, który im przyniosę, obudzi uśpioną w ich sercach miłość do ich Stwórcy. Ich miłość połączona z Moją Boską Miłością pokona zło. Sprawię, że znikną wszystkie ich lęki i łzy.

Wy, Moje drogie dzieci, otrzymacie ten Dar, kiedy najmniej będziecie się tego spodziewali. Bo ten czas się przybliża i oblicze świata zostanie odmienione na zawsze i dla dobra wszystkich.

Moja Moc przewyższa wszystko, co jest z tego świata i poza nim. Moje Królestwo jest wieczne.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…-jest-z-tego-swiata-i-poza-nim
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…s-of-this-world-and-beyond-it/