Clicks167
hr.news

Luther se vratio "papinskoj guzici"

Franjo je 25. listopada poželio dobrodošlicu njemačkim luteranima na "ekumenskom hodočašću" u Rim. Njihov beskorisni moto bio je "S Lutherom do Pape" – budući da se Lutherov kip već nalazi u Vatikanu.

Franjo je na audijenciju zakasnio gotovo 45 minuta. Nakon listopada 2016. godine, ovo je bio drugi put da je skupina došla u Rim. Franjin Lutherov kip ponovno je postavljen u Dvoranu za audijenciju, a uz manju Franjinu sliku bila je vidljiva velika Lutherova slika.

Luther je tvrdio da je "vrag utemeljio papinstvo" i da vrag djeluje preko pape i Rimske stolice: "Tko želi čuti Boga kako govori, neka čita Sveto pismo; tko želi čuti vraga kako govori, neka čita papine uredbe i bule".

Rekao je da Papa "laže, bogohuli, proklinje i bjesni dok ga vodi pakleni Sotona", ne uči "ničemu osim ispraznom idolopoklonstvu", urla "kao opsjednut i pun vraga" te "izdaje i kvari" kršćansku Crkvu.

Za Luthera, Papa je bio "papinska guzica [= magarac]", "prokleto, ogromno čudovište u Rimu", Rimska crkva "škola za dječake, kurvinska i hermafroditska crkva" i "osnovna vražja juha", a papinska kurija "pukovnija mazgi". Franjo je sada ovaj "izvor mudrosti" stavio na pijedestal.

#newsKfshidhcxu