ľubica

Verejná výzva k slovenským vojakom - Zem&Vek

„Len malá aktualizácia vývoja k Výzve. Odhadom sa výzva už všetkými cestami dostala už v prepočte k najmenej 200 tisíc občanom. Vyhodili ma zo …
ľubica
CITAJTE! KTO NAM PRINASA NADEJ!!!prinasamenadej.sk/post/show/123More
CITAJTE! KTO NAM PRINASA NADEJ!!!prinasamenadej.sk/post/show/123
ľubica
Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR,
obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za vytvorenie slovenských vojenských útvarov na území Slovenska. Ktorý v roku 1990 otvorene a odvážne inicioval potrebu vzniku slovenskej armády, ako základného piliera suverenity štátotvorného národa. Aj vtedy som …More
Vojaci, poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci všetkých druhov Ozbrojených síl SR,
obraciam sa na vás ako vysoký dôstojník, dnes vo výslužbe, ktorý sa už v roku 1989 nebojácne vyslovil za vytvorenie slovenských vojenských útvarov na území Slovenska. Ktorý v roku 1990 otvorene a odvážne inicioval potrebu vzniku slovenskej armády, ako základného piliera suverenity štátotvorného národa. Aj vtedy som sa obrátil na odvážnych statočných vojakov.