Johanka2
Byť ženou je rovnaké,ako byť mužom.
Muž aj žena boli BOHOM-otcom na svoju úlohu stvorení.
Je tu podmienka.
Nech žena zostane ženou a muž mužom.
Akonáhle vymenia úlohy.nastáva problém.