Clicks28
vi.news

Hỗn loạn: Giám mục "bảo thủ" bắt buộc rước lễ trong tay

Tín hữu của San Rafael, Argentina, đã quỳ xuống để phản đối quyết định của Giám mục Eduardo Taussig của San Rafael để áp đặt Rước lễ trong tay.

San Rafael là một giáo phận xuất sắc với danh tiếng quốc tế. Nó có một hội đồng giáo sĩ rất Công giáo và lượng giáo dân Công giáo mạnh mẽ. Taussig được coi là "bảo thủ" và không phải là người yêu thích của Francis.

Nhưng bây giờ, vì những lý do không rõ ràng, Taussig đã ném toàn bộ quyền lực của mình vào một trận chiến cá nhân vì Rước lễ trong tay.

Ông ta tạm thời đóng cửa một giáo xứ đang chống đối ở San Rafael. Các linh mục đã từ chối lệnh của ông đã được gửi về nhà, trong số đó có hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của chủng viện.

Taussig tự biến mình thành hiệu trưởng mới, buộc các chủng sinh phải rước lễ trong tay mặc dù chủng viện đã bị khóa từ cơn hỗn loạn do coronavirus. Người phát ngôn của Taussig, đã xác nhận rằng điều này được áp đặt cho các chủng sinh "để kiểm tra sự tuân phục của họ."

Bây giờ, Taussig có toàn bộ giáo phận chống mình. Vào những ngày trước, mọi người tập trung trước chủng viện, nơi Taussig sống và yêu cầu ông ta đảo ngược quyết định của mình.

#newsMnmqhgyjta