Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks1.5K
Varovanie
3

Svou rukou uvalím přísný trest na národy, které zavedly potraty. Poznáte, že se to stane, jakmile takové zákony budou zavedeny a podle trestu, jakým zasáhnu. Budete vědět, že je to má ruka, která dopadla za tuto ukrutnost.

Australský stát schválil návrh zákona umožňujícího potraty až do narození

Propotratoví politici slavili poté, co australský stát Nový Jižní Wales legalizoval zabíjení nenarozených dětí až do narození. Kontroverzní zákon umožňuje potraty z jakéhokoli důvodu až do 22. týdne těhotenství a do narození se svolením dvou lékařů a nemocniční komise, uvádí list The Independent.
rcmonitor.cz/tichomori/7805-Australsky…

Zákonodárci v horní a dolní komoře ignorovali silnou opozici občanů Nového Jižního Walesu a návrh zákona s několika málo pozměněními velmi rychle schválili. Podle listu The Sydney Morning Herald poslanec Alex Greenwich, hlavní podporovatel zákona, a další propotratoví politici se během oslav objímali a radovali. „Potraty byly v Novém Jižním Walesu dekriminalizovány. Je mi líto, že to trvalo tak dlouho,“ řekl po hlasování Greenwich. Ale Margaret Tigheová, prezidentka hnutí Right to Life Australia, nad touto zprávou truchlila.

„Dnes není v Novém Jižním Walesu žádný důvod k oslavám, když v parlamentu zazněl umíráček nenarozeným dětem v děloze – potraty jsou nyní povoleny až do narození,“ uvedla.

Tigheová prohlásila, že zákon neposkytuje ochranu dětem, které se po tzv. nepovedených potratech narodí živé. Vyjádřila obavy i kvůli nedostatečné ochraně výhrad svědomí pro zdravotnické pracovníky.

„Jsme hrdí na mnoho poslanců parlamentu Nového Jižního Walesu, kteří se neochvějně zastávali života a předkládali jeden pozměňovací návrh za druhým, aby tento strašlivý zákon alespoň zmírnili,“ uvedla.

Propotratoví zákonodárci odmítli dlouhý seznam změn, včetně opatření k zákazu prodeje částí těl potracených dětí a požadavek léků tišících bolest pro nenarozené děti schopné cítit bolest. Přijali pozměňovací návrhy na ochranu nenarozených dětí před potraty kvůli výběru pohlaví a doplnili alespoň nějakou ochranu výhrady svědomí pro pro-life zdravotnické pracovníky.

Propotratoví aktivisté se snažili prosadit tento radikální zákon o potratech co nejrychleji. Návrh zákona prošel dolní komorou parlamentu v srpnu, jen několik dní poté, co ho propotratoví zákonodárci předložili.

Katolický arcibiskup Anthony Fisher ze Sydney po čtvrtečním hlasování řekl, že to je možná ten nejhorší zákon, jaký byl v Novém Jižním Walesu v moderní době přijat.

„... představuje dramatické zřeknutí se odpovědnosti za ochranu nejzranitelnějších členů naší společnosti,“ řekl Fisher. Herald dále uvedl: Při posledním pokusu o zablokování zákona podepsalo 10 poslanců z legislativní rady horní komory protest, který byl ve čtvrtek odpoledne doručen guvernérovi.

Protest nebude mít žádný vliv, byl však poslední možností, jak mohli poslanci vyjádřit svůj odpor.

V srpnu se v Sydney sešly tisíce obhájců života a naléhali na politiky, aby v jejich státě chránili práva nenarozených dětí. Pro-life hnutí se však setkalo s obtěžování a výhrůžkami smrtí. Policie obvinila dva lidi z vyhrožování smrtí pro-life poslancům a třetího za údajné plivání na pokojné pro-life demonstranty.

Nový Jižní Wales byl posledním australským státem, který chránil nenarozené děti před potratem. Nyní jsou potraty legální v celé zemi. VOA News uvádí, že v Austrálii je potratem každoročně zabito 65 000 až 80 000 nenarozených dětí. Tyto počty by v důsledku hlasování v Novém Jižním Walesu mohly ještě narůstat.

Newyorští zákonodárci podobně oslavovali v lednu, kdy byl prosazen radikální zákon legalizující potraty v podstatě z jakéhokoli důvodu až do narození.

23. 10. 2019, Life News

www.youtube.com/watch

www.theguardian.com/…/blue-mountains-…

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch
~~~~~~~~~~~~~~
810. Poselství Boha Otce ze dne 29. května 2013 v 22:50.

UDEŘÍM NA VŠECHNY NÁRODY ÚMĚRNĚ POČTU NEVINNÝCH, KTERÉ ZAVRAŽDILY

Má milovaná dcero,
Já jsem Začátek a Konec. Já jsem Stvořitel všeho, co je a co bude. Jsem Pán života a smrti. Nikdo nemá právo zasahovat do života nebo smrti, protože jen Já, váš Všemohoucí Otec, mohu zasáhnout v obou případech.
Když si člověk začne namýšlet, že je tak silný, ne-li mocnější než Já, začne se pokoušet Mě napodobovat. Když člověk chce převzít kontrolu nad mým stvořením, je Satanem pokoušen k hříchu. Když hřích pýchy do takové míry zamoří duši, bude Mi člověk vzdorovat tím, že bude ničit život na zemi.
Proč by to člověk chtěl dělat? Chce získat moc nad to, co jsem mu svobodně dal, když bere život dítěti v matčině lůně. Když chce kontrolovat růst obyvatelstva, bude ničit život před narozením a zabíjet ty, o nichž si myslí, že už nesmí být udržováni při životě.
Má dcero, existuje plán určité skupiny, ke zničení růstu světové populace. A to strašným zlem, konaným skrze potraty. Vzestup počtu potratů a jejich rychlé zavedení napříč světem není náhoda. Rozšiřují se v každém národu. Ty národy, které budou proti potratům něco namítat, budou šelmou s deseti rohy odsunuty stranou a přinuceny zavést tuto ohavnost.
Svou rukou uvalím přísný trest na národy, které zavedly potraty. Poznáte, že se to stane, jakmile takové zákony budou zavedeny a podle trestu, jakým zasáhnu. Budete vědět, že je to má ruka, která dopadla za tuto ukrutnost. Vy, kteří si myslíte, že máte právo brát život, vězte, že takové právo neexistuje. Vezměte život a nebudete mít žádný život. Nebudete mít věčný život, zúčastníte-li se jakéhokoliv činu, který zavádí existenci takových krutých zákonů. Stejný trest bude uvalen na ty, kteří se opováží ospravedlnit eutanazii.
Mé milosrdenství je překypující a Já odpustím těm, kteří nechápou rozdíl mezi dobrem a zlem. Ale když se záměrně podílíte na globálním plánu ke zničení života, jako část satanské skupiny, tak jste zatraceni. Vaše budoucnost je zpečetěna slibem, který jste dali šelmě a zakrátko vaším spojenectvím s antikristem.
Tím, že berete život nevinného a násilným zaváděním takových zákonů, vzdorujete otevřeně jednomu z mých nejdůležitějších přikázání – "Nezabiješ!" Když plánujete takové hromadné vraždění v celosvětovém rozsahu, provádíte práci ďábla, a proto vás zničím.
Nejdříve vám dávám varování ale potom, jestli tyto bezbožné zákony nebudou vzaty zpět, neponecháte Mi žádnou volbu. Země se otřese s takovou silou, že vás pohltí. Udeřím na každý národ úměrně počtu nevinných, které zavraždily. Kdybych nezasáhnul, velmi brzy by vaše národy byly pohlceny šelmou a nikdo by nevyvázl. Potřebuji, abyste věděli, že hřích zamořil zemi do té míry, že zbývá jen jiskřička světla. Toto světlo je Světlo Boží a je přítomno v mém Synu a jeho mystickém Těle. Vaše hříchy Ho neustále bičují a vyvrcholí to ukřižováním jeho církve. Až se to stane, sestoupí temnota, a pak přijde konec.
Můj hněv dosáhl svých hranic. Vaše modlitby pomohou zmírnit některé z trestů, které uvrhnu na tento nevděčný svět a na zkažené hříšníky, ale ne všechny, neboť tyto tresty se musí stát, abych tak mohl zastavit plány na vaše zničení. Kdybych se nepokusil zastavit šíření takových ukrutností, nenastaly by výčitky svědomí. Ani žádný stud. Ani vědomí skutečnosti, že Já, Bůh Nejvyšší, život tvořím a beru jej, podle své vůle. Nikdo jiný nemá moc udělat totéž.
Můj hněv se dával znát mým dětem po celé věky, ale až dosud jste odolávali trestům, které nyní vyliji na ty, kteří jsou vinni zavedením skutku potratů.

Váš Otec
Bůh Nejvyšší
ekans
chybí zde ti na hlavu si klepající trollové 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
Lola123456
Keby sa pani Bethovenovej podaril potrat, nemali by sme tu takého velikána vážnej hudby.
www.lifenews.sk/22093/crescendo-kratky-film