Clicks242
Ign Koh

AZ OLTÁRISZENTSÉG MÁRTÍRJAI II. - AZ ABITINIAI VÉRTANÚK

LENT: Karthágó romjai
A IV. század hajnalán Diocletianus római császár véres keresztényüldözésbe kezdett. Elrendelte a szent könyvek beszolgáltatását és elégetését, a templomok lerombolását, s halálbüntetés terhe mellett tilos volt a krisztushívőknek összegyűlniük istentisztelet céljából.
Az észak-afrikai Abitinia városában viszont 49 hívő (köztük 4 gyermek) Saturnius pap vezetésével továbbra is részt vettek a szentmisén. Amikor ez kiderült, mindnyájukat elfogták és Karthágóba hurcolták. Először Saturniust próbálták hittagadásra bírni, de ő a kínzások ellenére továbbra is kitartott hite mellett. Példáját a többiek is követték. Végül mindnyájukat kivégezték.
A Legszentebb Áldozat megünneplését még életüknél is fontosabbnak tartották. Ezt bizonyítja az a vallomás, amit akkor egy Emeritus nevű keresztény adott a bírónak: „Sine Dominoco non possumus vivere.” Vagyis: „Nem élhetünk vasárnap nélkül.