didymos 11
174
ONZ wzywa, aby każda krytyka masowej migracji i uchodźców była karana więzieniem

ONZ wzywa, aby każda krytyka masowej migracji i uchodźców była karana więzieniem

Kategorie: prawo ONZ globaliści migracja imigranci mowa nienawiści Globaliści nie ustają w próbach zniszczenia państ…
fartuszniak leszek
Cytat a powyższego artykułu:
"Na szczęście Polska wraz z Węgrami, USA, Chorwacją, Australią i być może innymi krajami, deklaruje, że nie podpisze paktu migracyjnego ONZ."
Czy rządzący Polską podpiszą czy nie podpiszą to niewielka różnica bo obecnie granice w ramach unii są otwarte, a niesuwerenna władza zrobi bez rozgłosu to co ma nakazane. Rządy w większości państw są uzależnione od masonerii - …More
Cytat a powyższego artykułu:
"Na szczęście Polska wraz z Węgrami, USA, Chorwacją, Australią i być może innymi krajami, deklaruje, że nie podpisze paktu migracyjnego ONZ."

Czy rządzący Polską podpiszą czy nie podpiszą to niewielka różnica bo obecnie granice w ramach unii są otwarte, a niesuwerenna władza zrobi bez rozgłosu to co ma nakazane. Rządy w większości państw są uzależnione od masonerii - sług szatana tu na ziemi, a ich nadrzędnym celem jest to, by cała ludzkość oddała hołd szatanowi.
Masoneria wywołała dwie wojny światowe, by zniszczyć monarchie, które mało były podatne na wpływy masońskie i wprowadzono tam demokracje - system demona podatny na manipulację.
Masoni sprowokowali wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie by wytworzyć falę imigrantów - "nowy proletariat", który kierowany jest do Europy by zniszczyć resztki chrześcijaństwa metodą multikulturową. Za taką polityką stoi szatan, który chce jak najwięcej ludzi wysłać na wieczne potępienie.
=> Ks. Natanek - jeśli przeciwnicy ludzkości uruchomią drugi plan emigracyjny Europo Ciebie nie ma.
By się przed takim najazdem obronić to tylko przez skierowanie prośby do Boga w Trójcy Świętej Jedynego i do Matki Bożej o ocalenie Nas w ogólnonarodowej krucjacie różańcowej, modlitewnej, jak to było w 1920r:
=> CUD NAD WISŁĄ - Jak Matka Boża ukazała się bolszewickim oddziałom w 1920 roku
Metodami siłowymi nic nie zrobimy bo oni - słudzy szatana zawsze będą silniejsi.
Kogo poprosimy o pomoc ?