Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks2.1K

Tego dzisiaj już nie usłyszysz w Kościele: "Czas Sądu".

justuss
1
Tego dzisiaj już nie usłyszysz w Kościele: "Czas Sądu".
Rzadko, ale już czasami coś się usłyszy... Powoli - niektórzy idą na plus!